Natuurinclusieve, eigentijdse stationsbuurt

  • Plaats Woerden, Snellerpoort
  • Opgave Eigentijdse stationsbuurt met 80 woningen (37 MIX, 43 EVA)
  • In samenwerking met EVA architecten, LAP Landscape & Urban Design
  • Opdrachtgever BEMOG Projektontwikkeling

Huis in ’t Veld

Tot 1875 stond in de Snelpolder bij Woerden solitair het Huis in ’t Veld. Nu het polderlandschap verandert in woongebied is in dit project op een eigentijdse manier gerefereerd aan deze historische boerderij. Met een pareltuin van witte bloesem, refererend aan het Veld, en het Huis als sociale ontmoetingsplek. Met een knipoog naar de Poort van Woerden krijgt het project de lokale identiteit. Het samenbrengen van mensen, en ook het heden en verleden, gebeurt in Huis in ’t Veld.

Uitgesproken en uitnodigende poorten

Het bouwblok presenteert zich aan de Steinhagenseweg als de kop en het welkom van Snellerpoort. De link met ‘Poort van Woerden’ en met de diagonale afsnijding van de typische 19e-eeuwse stationsbuurtbouwblokken is snel gelegd. Deze hoek verdient een uitgesproken stedenbouwkundig element, zonder te concurreren met de naastgelegen kerk Het Baken.

De poort op de kop van het woonveld nodigt passanten uit op de route door de binnentuin naar het iconische Huis in ’t Veld, dat als het ware uit het appartementenvolume gestanst is. De doorkijk maakt je nieuwsgierig naar de binnenwereld, waar het bloemenveld met het lichte bos het collectieve groene hart is van het bouwblok. Bewoners en bezoekers kunnen elkaar hier ontmoeten en kinderen kunnen er heerlijk spelen. De ontmoetingsplek is onder meer voorzien van deelbakfietsen, een grote picknicktafel en een plek om gedeeld tuingereedschap op te bergen. Haaks op de autowegen komt een kindvriendelijke speelroute verbonden met de naastgelegen bouwblokken. Dit wordt mogelijk door drie poorten in het plan, ieder met een eigen identiteit.

Gevarieerde stationsbuurt

Het bouwblok kent veel variatie en diversiteit. Door een heldere korrelverdeling in de stedenbouwkundige opzet ontstaat toch een mooie rust binnen deze variatie. De korrels onderscheiden zich in architectuur, materialisering en programma.

Stationsbuurt is eigentijds op alle niveaus

De karakteristieke kenmerken van de 19e-eeuwse stationsbuurt zijn in het ontwerp op verschillende schaalniveaus vertaald naar de stationsbuurt van nu. Zowel op stedenbouwkundig niveau (de verschillende panden, plint en kroonlijst en afgeschuinde hoeken) als op architectonisch niveau (de verbijzonderingen, materialisering en detaillering) is een eigentijdse interpretatie gemaakt van de 19e-eeuwse stationsbuurt. Erkers, balkons, bloemkozijnen en tuinmuren zijn verbijzonderingen die plasticiteit geven aan de gevel. Door deze verbijzonderingen zorgvuldig te positioneren ontstaan interessante, gevarieerde straatwanden. Het bouwblok bestaat uit verschillende panden die afleesbaar zijn in het straatbeeld. De architectonische uitwerking van de panden verschilt van elkaar, maar kent ook een duidelijke verwantschap. Belangrijk is dat er een extra laag aan het ontwerp is toegevoegd. Waar de oude stationsbuurt versteend was, is de nieuwe stationsbuurt groen. De groene zone rondom het gebouw, het gevelgroen en de groene binnentuin maken Huis in ‘t Veld een buurt die natuurinclusief, klimaatadaptief en biodivers is.

Woningtypes benutten kwaliteiten van unieke posities in het blok

Collectieve ruimtes en poort verbinden appartementen en bewoners met de binnentuin

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveEigentijdse stationsbuurt met 80 woningen (37 MIX architectuur en 43 EVA architecten)
OpdrachtgeverBEMOG Projektontwikkeling
LandschapsarchitectLAP Landscape & Urban Design
Adviseur duurzaamheid en installatiesDWA, Noorderlicht ventures, Buro Bouwfysica
Overige adviseursMobycon, Kickstad
RendersRender Art