Betaalbaar wonen op ENKA

  • Plaats Ede, OP ENKA
  • Realisatie 2021-2023
  • Opgave 201 sociale huurwoningen met commerciële plint
  • Opdrachtgever AM Utrecht/Woonstede

Wonen op een voormalig fabrieksterrein

Het terrein van de voormalige ENKA-fabriek wordt getransformeerd tot een woon- en werkgebied waar de sfeer van de vroegere fabriek nog voelbaar is. Bestaande fabrieksgebouwen en -schoorstenen zetten de toon. De combinatie van de unieke ligging direct aan de bossen van de Veluwe, bij station Ede-Wageningen en de eigen signatuur maakt de wijk een gewilde woon- en werkomgeving. De locatie van de appartementen grenst direct aan het spoor (noord), het nieuw te bouwen station (west) en de getransformeerde fabriekshal met monumentaal poortgebouw (zuid).

 

 

 

Bestaande bakstenen fabrieksgebouwen vormen een belangrijke inspiratiebron

De nieuwbouw grenst direct aan de karakteristieke voormalige fabriekshal met stoere bakstenen gevels. De fabriekshal kent een heldere ordening met stevige bakstenen hoekaccenten, een markant poortgebouw en lange, ritmische bakstenen gevels met verticale vensters. Bij de uitwerking van de nieuwbouw zochten we naar een duidelijke dialoog met het bijzondere verleden van de locatie.

 

Oude en nieuwe gebouwen vormen samen een ensemble in het landschap

Het gebouwvolume vormt met de ruim 200 appartementen een stevige tegenhanger van de bestaande bakstenen fabriekshal. De twee volumes van de nieuwbouw vormen samen een U-vormig gebouw met een duidelijke oriëntatie op de zuidzijde. Het parkeerterrein aan de noordzijde wordt rondom omsloten door de nieuwe bouwmassa. Door het gebouw te laten reageren op de omgeving ontstaan logische verschillen en krijgen de gevels een maat en schaal die passen bij de industriële uitstraling van de directe omgeving.

Stoere sculptuur van baksteen met een menselijke maat

Met bewerkingen op verschillende schaalniveaus krijgt het gebouw een heldere geleding en een prettige menselijke maat – zonder dat de massa te veel uit elkaar valt. Het gebouw is als concept een inverse van de tegenoverliggende monumentale fabriekshal. Daar is het karakteristieke zaagtanddak rondom voorzien van platte metselwerk volumes. Bij de nieuwbouw wordt de basis juist gevormd door platte metselwerkvolumes en vormen de onderscheidende kopgebouwen met karakteristieke zaagtandgevels herkenbare accenten.

Een gevarieerd programma met betaalbare woningen

Het gebouw kent een grote variatie in woningtypen in de betaalbare categorie. Van compacte tweekamerstudio’s tot comfortabele driekamerappartementen met verschillende woonoppervlakten. Aan het stationsplein (westzijde) komen in de plint commerciële voorzieningen. De bergingen bevinden zich onder het gebouw, waarbij goed gebruikgemaakt is van natuurlijke hoogteverschillen in het terrein.

Detail en textuur in baksteen

Op verschillende schaalniveaus is veel zorg en aandacht besteed aan de textuur en detaillering van de metselwerk gevels. Zo vormen de dubbelhoge entrees van het complex herkenbare accenten in de gevelwanden. De terugliggende gevelpui, met de wand in bijzonder metselwerk en geïntegreerde postkasten, vormt een entree met allure.

Vergroenen van de galerijgevel

De galerij aan de noordzijde krijgt door de toevoeging van de begroeide schermen een mooie geleding. De hekwerken worden uitgevoerd in diffuus glas en dienen tevens als geluidscherm voor de woningen. Verticale schermen met klimplanten geven de galerij een mooie geleding en vormen een interessant contrast met de robuuste bakstenen gevels en horizontale glazen hekwerken.

Een stoer ensemble passend bij de industriële uitstraling van het ENKA-terrein

Textuur en plasticiteit in baksteen

Projectdetails

Opgave 201 sociale huurwoningen met een commerciële plint
OpdrachtgeverAM Utrecht/Woonstede Ede
AannemerBAM
ConstructeurBAM Advies & Engineering
Start-Realisatie2021-2023