Monumentale stedelijke vernieuwing

  • Plaats Nijmegen, Nachtegaalplein
  • Realisatie 2013-2016
  • Opgave Sloop en vervangende nieuwbouw van een historisch tuindorp met 115 woningen
  • Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling

Historisch tuindorp als beschermd stadsgezicht

In Nijmegen-Oud-West ligt de volkswijk Wolfskuil uit begin 20e eeuw. Met zijn bakstenen gevels en rode dakpannen vormt het Nachtegaalplein een karakteristiek tuindorp-ensemble. Echter, de grootte en de slechte bouwkundige staat van de woningen deed de woningbouwvereniging begin 21e eeuw besluiten deze te herstructureren. De kenmerkende sfeer en de beschermde stedenbouwkundige structuur dienden wel behouden te blijven.

Op zoek naar het DNA van de bestaande woonbuurt

Na een zorgvuldige analyse van de bestaande buurt zijn er nieuwe ingrediënten bedacht voor de herstructurering waarbij het uitgangspunt was om niet te kopiëren maar te interpreteren.

De historische opzet vertaald naar een eigentijdse uitwerking

De historische opzet met het centrale Nachtegaalplein, de zichtassen, straten, steegjes, pleintjes en geïntegreerde overgangen vormen een sterk samenhangend geheel met een eigen beeldkenmerk. In de nieuwe opzet blijven deze principes van kracht maar krijgen wel een eigen vertaling. Het historische poortgebouw blijft bestaan en wordt opgenomen in de nieuwe bebouwing.

Een modern tuindorp op een historische plek

Zonder de oude woningen te kopiëren is een architectonische vertaling gezocht die eer betoont aan de sfeer en eenheid van het Nachtegaalplein. Het traditioneel laag houden van de goot en het beperken van de materiaalkeuze  was een eerste stap. Daarna lag de focus op het aaneenrijgen van de blokken. Door accenten op de hoeken te creëren en de erfafscheiding te integreren raakten de verschillende volumes mooi verbonden. Het aanbrengen van verticale verbijzonderingen en ritmes in de gevel zorgde voor gelaagdheid in het gehele bouwblok.

harmonieus samenspel tussen bebouwing en openbare ruimte

Van oud naar nieuw

Individuele woningen gevat in sculpturale bouwmassa's met bijzondere accenten

Projectdetails

Gewonnen architectenselectie
OpgaveSloop en vervangende nieuwbouw van een historisch tuindorp met 115 woningen
OpdrachtgeverPortaal Vastgoed Ontwikkeling
AannemerKlokBouw
ConstructeurAdams Bouwadvies
FotograafStijn Poelstra
Start-Realisatie2013-2016