Hart van de Veenderij

  • Plaats Veenendaal-oost, Veenderij, DOK 6
  • Realisatie 2020 - 2022
  • Opgave 33 luxe appartementen
  • Opdrachtgever Bouwbedrijf van Ree

Een gevarieerde pleinwand met een tijdloze baksteenarchitectuur

Om de pleinwand echt beleefbaar te maken als een aaneenschakeling van individuele metselwerk panden hebben wij de royale terrassen zo vormgegeven dat ze een integraal onderdeel vormen van de individuele gevels. Op deze wijze krijgen we een interessant spel tussen de eerste gevellijn (voorzijde terrassen) en de terugliggende gevellijn (achterzijde terrassen). Door per pand te kiezen voor een eigen gevelcompositie van metselwerk penanten ontstaan er logische verschillen en overeenkomsten tussen de panden.

Vanuit een bouwbare structuur naar een gevarieerde pleinwand

Het plan is opgebouwd uit een eenduidig raster waar efficiënt parkeren goed gecombineerd kan worden met flexibele woningplattegronden. Door een gevarieerde toplaag en clustering van volumes ontstaat er een aantrekkelijke pleinwand welke lijkt te zijn opgebouwd uit individuele panden.

 

 

 

Een interessante pleinwand op alle schaalniveaus

De appartementen vormen samen een gevarieerde pleinwand aan het HART van de Veenderij. Ze zijn een integraal onderdeel van het achterliggende bouwblok en vormen aan de zuidzijde een markant en sfeervol “decor” van de pleinruimte aan het water. Door de schaal van de omliggende ruimte is het belangrijk dat de pleinwand op verschillende schaalniveaus interessant blijft. Op afstand zorgt de contour met variatie in bouwhoogte en kapvormen voor een boeiend spel. Wanneer je dichterbij komt ontvouwt zich een nieuwe laag en is het spel in de diepte van de gevel goed waarneembaar met overdekte terrassen aan het plein.

Een sfeervol hart van de Veenderij

Een warm materiaalpalet in natuurlijke tinten

Een herkenbaar ensemble aan de plas

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
Opgave33 luxe appartementen met een horecagelegenheid
OpdrachtgeverBouwbedrijf Van Ree
AannemerBouwbedrijf Van Ree
Realisatie2022