Nieuw stadsblok in levendige buurt

  • Plaats Rotterdam, Crooswijk
  • Realisatie 2024-2026
  • Opgave 51 sociale huurappartementen, 84 koopappartementen, 2 supermarkten, parkeergarage en expeditiestraat
  • In samenwerking met Baljon Landschaps-
    architecten
  • Opdrachtgever Havensteder, Jumbo Supermarkten bv, Niersman bv

Nieuw levendig stadsblok tegenover het Schuttersveld

Het grootste deel van de oorspronkelijke panden op de Tamboer-locatie in Rotterdam Crooswijk was van zeer slechte kwaliteit, had geen toekomstwaarde meer en is gesloopt. MIX architectuur ontwierp de nieuwe gebouwen die samen met de behouden woningen een nieuw stadsblok vormen tegenover het Schuttersveld.

De leefbaarheid in Crooswijk wordt met het ontwerp van Tamboer II op verschillende manieren verbeterd: de openbare ruimte wordt veiliger en groener, er komen meer voorzieningen en het woonprogramma wordt eigentijds en inclusiever.

Uiteenlopend programma: sociale huur, koop en voorzieningen

Aan de westzijde komt een commerciële plint met twee supermarkten met entree aan de Crooswijkseweg. Deze nu nog ontbrekende voorzieningen zorgen voor gemak én levendigheid in de buurt.

Boven de supermarkten komen vijf woonlagen met koopappartementen rond een intieme en beschutte groene binnenhof. Dit deel met 84 koopappartementen (Jumbo/Niersman) gaat aan de oostzijde naadloos over in het deel met sociale huurappartementen (Havensteder). Van deze 51 woningen zijn 4 vijfkamerwoningen ontworpen voor gezinnen met een rolstoelgebonden gezinslid. Het stadsblok is een inclusieve woonomgeving die aansluit bij diverse woonbehoeften.

Reageren op de omgeving

Naast aanvullende functionaliteit, zoals supermarkten die ontbreken in Crooswijk, wordt ook de verkeerssituatie verbeterd. Door de gevellijn van de geplande nieuwbouw naar achteren te plaatsen, ontstaat ruimte om de straat te verbreden. Fietsers worden van de trambaan gehaald en krijgen een eigen rijstrook. Het woonblok geeft ruimte aan de stad en biedt een veiligere openbare ruimte. Groene geveltuinen geven daarnaast meer menselijke maat en verrijken het gevelbeeld, zowel voor bewoners als voor de stad. Het stadsblok sluit aan bij de stenige omgeving én legt de link met de groene elementen in de wijk (Schuttersveld en Tamboerstraat).

Connectie met de stad

De architectuur van het nieuwe stadsblok sluit op verschillende manieren aan bij de omliggende bebouwing in de levendige stadsbuurt. De hoeken worden verbijzonderd door een expressieve afschuining van de begane grond. Door de hoofdentree van de woningen traditioneel op deze hoeken te plaatsen wordt de connectie met de stad versterkt. Om deze reden hebben de woningen op de begane grond hun entree ook aan de straatzijde. De woningen op de verdiepingen worden ontsloten via een galerij aan de binnenzijde die uitkijkt op de collectieve groene binnenhof op het dak van de supermarkt.

Aansprekende metselwerkarchitectuur

Het nieuwe stadsblok haakt architectonisch aan bij aanwezige kwaliteit in de buurt: gedetailleerde, vooroorlogse baksteenarchitectuur. Het koop- en huurdeel krijgen beide dezelfde uitstraling en kwaliteit. De metselwerkgevels worden uitgevoerd in een gemêleerde rode steen en zijn met aandacht ontworpen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in verbijzonderingen zoals verdiepte rollagen, terugliggende accentvlakken, Braziliaans metselwerk, een levendige plint met gevelgroen en verticale raamopeningen die aansluiten op de architectuur in de omgeving. Het resultaat is een interessant gevelbeeld dat kwaliteit toevoegt aan Crooswijk.

Modern stadsblok met variatie én samenhang in gevel

Gevel met aandacht voor behoud levendigheid

De lange gevels van de supermarkten worden niet blind en anoniem, maar zijn ontworpen met behoud van levendigheid in de wijk. De signing op de zijgevels bestaat niet uit bestickering, maar uit architectonische middelen zoals keramische tegeltableaus die alledaagse producten uit de supermarkt laten zien. Verder zijn er in de gevel geïntegreerde, houten zitplekken en gevelgroen. Het samenspel van al deze elementen verzacht en begeleidt de zijgevels.

Zorgvuldig ontworpen, inpandige expeditiestraat

De komst van de supermarkten voorziet in de vraag naar extra voorzieningen in de buurt. Het bevoorraden van de winkels brengt echter ook het risico op overlast met zich mee. In het ontwerp is daarom veel aandacht gegaan naar het ontwerp van de laad- en losplek. Bevoorrading van de supermarkten vindt plaats via een zorgvuldig ontworpen, inpandige expeditiestraat. Op deze manier worden negatieve effecten (geluidsoverlast, rommelige aanblik, afval etc.) voor de bewoners en buurt geminimaliseerd.

Rotterdamse art punch voor parkeergarage

De speedgates van de expeditiestraat en eveneens inpandige parkeervoorziening krijgen een art punch die refereert aan Rotterdam en de wijk Crooswijk.

Natuur- en belevingswaarde in de stad

Ook in deze stedelijke woonomgeving zijn vergroenende en natuurinclusieve maatregelen integraal onderdeel van het ontwerp. Geveltuintjes en een binnenhof met heesters, bodembedekkers, kruiden, bomen en klimgroen versterken de belevingswaarde en bieden voedsel en onderkomen aan insecten en vogels. In de gevels worden vogel- en vleermuiskasten geïntegreerd.

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveStadsblok met 51 sociale huurappartementen, 84 koopappartementen, 2 supermarkten, parkeergarage en expeditiestraat
OpdrachtgeverHavensteder, Jumbo Supermarkten bv, Niersman bv
LandschapsarchitectBaljon Landschapsarchitecten
AannemerNiersman bv
ConstructeurBoogaards constructiebureau
Start-Realisatie2024-2026
BeeldMIX architectuur, Baljon Landschapsarchitecten