Gevarieerd, duurzaam en groen woonmilieu

  • Plaats Krimpen aan den IJssel, Centrum-Zuid
  • Realisatie 2022-2024
  • Opgave Totaalvisie woongebied met 280 appartementen
  • In samenwerking met MAAK space
  • Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie, Qua Wonen

Transformatie van gedateerd tot duurzaam en groen

Rondom het centrum van Krimpen aan den IJssel worden gedateerde en monotone woongebieden getransformeerd tot duurzame, groene woonmilieus. Verschillende groenstedelijke woonmilieus met elk een eigen identiteit omringen de kern van Krimpen. MIX architectuur werkte in nauwe samenwerking met de gemeente, Rho Adviseurs, MAAK space, NBU en Qua Wonen aan de totaalvisie voor Centrum-Zuid. Hierin is veel aandacht voor de inrichting van de groene openbare ruimte. Klimaatadaptatie en biodiversiteit worden gecombineerd met plekken voor ontmoeten en verblijven. In Centrum-Zuid komen naast de bestaande bebouwing in totaal zes nieuwe appartementengebouwen met een gevarieerd woonprogramma (sociale huur en koop vrije sector).

Het landschap is de basis van het centrumpark

De kracht van het concept van Centrum-Zuid is dat bestaande kwaliteiten als het water en het omspoelende landschap langs de randen worden ingezet om het gebied verder vorm te geven. Het water rond de bestaande bebouwing wordt het park verder ingetrokken. Dit waterrijke parklandschap vormt de basis waar de alzijdige gebouwen op een ontspannen wijze in staan. Het park verbindt oude en nieuwe gebouwen en legt directe verbindingen met fiets- en wandelroutes.

Gevarieerde volumes met onmiskenbare samenhang

Typerend voor de architectuur in Centrum-Zuid is de variëteit én samenhang in de bebouwing. Door logische verschillen zorgvuldig op elkaar af te stemmen ontstaat een gevarieerd mozaïek waarin elk gebouw een eigen verhaal vertelt. De oorspronkelijke en huidige bebouwing hebben een opvallende geleding: horizontaal in de hoge volumes en verticaal in de lagere volumes. De nieuwe woongebouwen sluiten hierop aan met een wisselende horizontale en verticale geleding. Ook de variatie in bouwhoogte sluit aan op de bestaande situatie. De gebouwen worden uitgevoerd in een gevarieerd palet materialen (baksteen en hout) en kleuren die afgestemd zijn op de omgeving en het landschap.

Ieder volume reageert uniek op de omgeving

De zes nieuwe gebouwen sluiten naadloos aan op hun specifieke context. De eerste drie woongebouwen zorgen samen voor een eenduidige begeleiding van de groene, statige Boerhaavelaan richting het centrum. Het hoogste volume, gebouw D, vormt een herkenbaar hoogteaccent op de kop van het woonveld. Het gaat eveneens de connectie aan met overige hoge bebouwing in het centrum. Aan de centrumzijde is het getrapte gebouw F een overgang tussen de luwte van het park en de reuring van het centrum. In het midden van Centrum-Zuid nestelt gebouw E zich ontspannen in het groen van het waterrijke park.

Samenhangend geheel met variatie in programma

Ruim de helft van de 280 woningen in Centrum-Zuid is bestemd voor sociale huur. De overige appartementen zijn koopwoningen, waarvan een deel in de betaalbare categorie wordt aangeboden. De verschillende typologieën vormen een samenhangend geheel.

Geen onderscheid in kwaliteit

Alle woongebouwen in Centrum-Zuid zijn integraal onderdeel van het nieuwe woongebied. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sociale huur en koop als het gaat om de kwaliteit van de architectuur. Op verschillende schaalniveaus is veel zorg en aandacht besteed aan uitstraling, detaillering en materialisering van de gebouwen. Alle gebouwen hebben zorgvuldig mee-ontworpen buitenruimten en aantrekkelijke entrees die de verbinding aangaan met het landschap en gelegenheid geven tot ontmoeting en interactie.

Drie groene harten, drie eigen karakters

De gebouwen B, E en F hebben een halfverdiepte parkeerkelder. Door op de begane grond de individuele bergingen centraal in deze gebouwen te plaatsen is in de open plint ruimte voor woningen direct aan het park. Bovenop de bergingen ligt een groene hof. Door deze hof op te tillen worden de binnenwanden van de hoven minder hoog zodat ze beter aansluiten op de menselijke maat. De drie verschillende gebouwen hebben elk een unieke binnentuin. In gebouw B ligt de nadruk op rust en ontmoeting in het groen. De hof van gebouw E krijgt de intieme sfeer van een open ruimte in het bos. Door de getrapte opbouw van gebouw F opent deze binnenhof zich richting de zon.

Duurzaamheid en groen versterken toekomstbestendige leefomgeving en natuur

Er wordt maximaal ingezet op een duurzame, klimaatadaptieve, natuurinclusieve en gezonde woon- en leefomgeving. Groene daken, buitenruimtes en gevels gaan hittestress tegen en zorgen voor vertraging en berging van regenwater. Grote verscheidenheid aan soorten beplanting gecombineerd met schuil- en nestmogelijkheden komt de biodiversiteit in het gebied ten goede. Een goed geïsoleerde gevelschil, passieve zonwering en intelligente installaties minimaliseren de energievraag. De benodigde energie komt uit duurzame bronnen die op de locatie aanwezig zijn: zon (pv-panelen), bodem (warmte-koudeopslag) en oppervlaktewater (aquathermie).

Gezond en sociaal wonen in Centrum-Zuid

Aantrekkelijke groene collectieve ruimten rond en in de gebouwen nodigen uit tot sociale interactie. Voorzieningen voor elektrische (deel)auto’s worden opgenomen in het plan. Eenvoudig toegankelijke fietsenbergingen en de aansluiting op wandel- en fietsroutes in het centrum stimuleren bewegen.

Projectdetails

OpgaveTotaalvisie voor woonveld met 280 appartementen (ruim de helft sociale huur) in 6 gebouwen
OpdrachtgeverNederlandse Bouw Unie, Qua Wonen
AannemerNederlandse Bouw Unie
LandschapsarchitectMAAK space
RendersYuconVR, MIX architectuur
Start-realisatie2022-2024