Eigentijds wonen in het groen

  • Plaats Krimpen aan den IJssel, Prinsessenpark
  • Realisatie 2018-2021
  • Opgave Totaalvisie voor een nieuw centrumpark met ca. 250 appartementen
  • In samenwerking met MAAK space
  • Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie/QuaWonen

Het verleden als inspiratie voor een gevarieerd woonpark

In de jaren vijftig is de locatie bebouwd met sociale huurwoningen in een groene setting. Kenmerkend voor deze bebouwing waren de witte gevels en de flauwe zadeldaken. Veel Krimpenaren zijn hun wooncarrière begonnen in deze “witte flatjes”. Omdat de woningen niet meer aansloten bij de huidige eisen is besloten om deze te vervangen voor nieuwbouw. In een Design&Build prijsvraag is partijen gevraagd om met een totaalvisie te komen voor de locatie met ca. 250 appartementen en een concrete uitwerking van de eerste twee gebouwen met huur- en zorgwoningen voor QuaWonen.

Van bebouwing aan de rand naar wonen in het park

De nieuwe structuurvisie ging uit van een losse bebouwing en parkeervelden langs de randen van het plan. Door heldere keuzes te maken zoals het parkeren consequent aan de rand te positioneren creëren we een echt park waar de alzijdige woongebouwen echt middenin staan. Door een losse schakering van de volumes vloeit het park mooi om de gebouwen heen.

Groene bodywarmers en een levendig maaiveld

Het park is openbaar en bestaat vooral uit gras, bomen en hagen. Een fors aantal woningen zit op de begane grond, mooi omzoomd en onderverdeeld door lage brede hagen. Het zijn een soort groene bodywarmers van de gebouwen. Op deze manier wordt er een prettige afstand geschapen tussen de gevels en de echt openbare ruimte en kunnen de woningen op de begane grond een eigen gemeenschappelijke tuin of terras krijgen. Binnen de hagen is de ruimte flexibel en naar wens in te richten. Deze kan ingevuld worden met tuinen, met collectieve terrassen en/of picknickplaatsen, maar ook met openbare functies als boomgaardjes, speelplekken, trapveldjes en/of moestuinen.

Een nieuw Prinsessenpark met een knipoog naar het verleden

Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van het plan is een kleinschalige en informele uitstraling, een aantrekkelijk en informeel park met veel interessante nuances. Deze nuances zien we ook graag terug in de bebouwing. Gevarieerde bouwmassa’s met verschillende contouren, richtingen en architectonische uitwerkingen moeten er voor zorgen dat elke plek in het plan zijn eigen logica en identiteit krijgt.

Bij de uitwerking van de architectuur laten wij ons graag inspireren door het oorspronkelijke, karakteristieke beeld van de “witte flatjes’ in een parkachtige setting. Door de interpretatie van de markante contour van het flauwe zadeldak en de lichte baksteentinten slaan we een mooie brug met het verleden. Ook stellen we voor om het begrip “Prinsessenflatjes” weer te introduceren door elk gebouw een eigen prinsessennaam te geven.

Ruimtelijke relaties en daglichttoetreding geven het interieur extra kwaliteit

Een gevarieerd woonprogramma

Als het gehele Prinsessenpark klaar is, omvat het ca. 250 appartementen verdeeld in zes gebouwen. Een breed scala aan woningen in sociale huur, koop, vrije sector huur en studio’s met zorg zorgen voor een gemêleerd gezelschap van jong tot oud. In de eerste fase huisvest het gebouw Amalia sociale huurwoningen en op de 1e verdieping zorgstudio’s met gemeenschappelijke woonkamers en algemene voorzieningen. Op de begane grond bevindt zich een ontmoetingsruimte dat als “buurtcafé” door bewoners en omwonenden gebruikt wordt.

Een eigen architectonische expressie

Het Prinsessenpark wordt een harmonieus woonpark met een sterke samenhang tussen stedenbouw, architectuur en landschap. De architectuur kenmerkt zich door de flauwe zadeldaken op de hoofdvolumes, de geleding in de gevel door middel van de horizontale banden, los geplaatste terrassen en kozijnen en een levendige baksteen in lichte aardse tinten. Op deze wijze ontstaat er een mooie samenhang met ook logische verschillen.

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveTotaalvisie voor een nieuw centrumpark met ca. 250 appartementen
OpdrachtgeverNederlandse Bouw Unie/QuaWonen
AannemerNederlandse Bouw Unie
ConstructeurA.V.S. Engineering
LandschapsarchitectMaakspace
FotografieRiesjard Schropp en MIX architectuur
Start-Realisatie2018-2021