Drijvende woonsculpturen

  • Plaats Breda, woonpark Sculptura
  • Realisatie 2010-2012
  • Opgave 66 hofwoningen en woonzorgcentrum
  • Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie/Wonen Breburg

Sculptura als nieuw woonpark

In samenwerking met Kuiper Compagnons is er een totaalvisie opgesteld voor een nieuw woonpark met ca. 350 woningen verdeeld over verschillende ensembles. In het centrale deel worden de 66 hofwoningen en een woonzorgcentrum ondergebracht in vier eilanden met een U-vormige bouwmassa welke een hof omsluit. Aan de buitenzijde hebben de bouwblokken bouwkundig geïntegreerde terrassen welke uit het water oprijzen.

Robuuste bastions in een glooiend parklandschap

Drie van de vier woonhoven zijn opgebouwd uit verschillende grondgebonden woningen. Bijzondere hoekwoningen verbinden de verschillende typologieën en maken er één woonsculptuur van. Aan de parkzijde vormen de bouwkundige terrassen een mooie overgang tussen de robuuste bebouwing en het lommerrijke park. De hofzijde vormt met de wit gekeimde gevels een mooi, licht contract met de stoere buitenzijde.

Markante woonsculptuur in baksteen

Wonen en zorg samen op één eiland

Het meest oostelijke eiland is ingericht als zorgcluster. Het zorgcluster omvat een gevarieerd programma van zware en minder zware zorg. Tevens hebben de algemene voorzieningen in de plint een buurtfunctie. Bij de vormgeving en inrichting van het gebouw staat de kwaliteit van het wonen centraal. De algemene verkeersruimten in het gebouw krijgen door de dimensionering en de oriëntatie op de omgeving een prettige, lichte uitstraling. Het gebruik van natuurlijke, warme materialen versterkt het duurzame karakter en daarmee de kwaliteit van wonen en werken.

De plaza vormt het hart van het gebouw en fungeert tevens als buurtcentrum

Alle appartementen met zicht op het park

De appartementen waar de bewoners zelfstandig wonen bevinden zich op de verdieping. Deze woningen hebben naast een woonkamer/keuken een slaapkamer/badkamer, hobbykamer, bergkast en een individuele buitenruimte aan de parkzijde.

Projectdetails

Opgave66 hofwoningen en een woonzorgcentrum
OpdrachtgeverNederlandse Bouw Unie/Wonen Breburg
AannemerNederlandse Bouw Unie
ConstructeurGoudstikker De Vries
StedenbouwkundigeKuiper Compagnons
ZorgverlenerThebe / Heuvel
Start-Realisatie2010-2012