Prachtig langs de IJssel

  • Plaats Zutphen
  • Realisatie 2023-2025
  • Opgave 3 gebouwen met 80 appartementen
  • In samenwerking met MAAKspace
  • Opdrachtgever Heijmans Vastgoed bv

De IJssel en uiterwaarden zijn altijd aanwezig

Het plangebied ligt aan de noordkant van gebiedsontwikkeling Noorderhaven, een nieuwbouwwijk ten noorden van de oude binnenstad van Zutphen. Het gebied kenmerkt zich door de loop van de IJssel en de uiterwaarden. Op de hoger gelegen oeverwallen vinden we de voor de Nederlandse riviergebieden typische stroomdalflora.

 

Zwierige krans geeft volumes een uniek silhouet

In de basis hebben de appartementen een helder casco. Afgeschuinde hoeken maken het casco minder eenvormig. Door de toevoeging van een zwierige krans ontstaan volumes met een uniek silhouet.

 

Dynamiek en maximaal uitzicht door zorgvuldige positie

De volumes zijn zorgvuldig gepositioneerd en opgebouwd. Ze zijn net wat gedraaid ten opzichte van elkaar en verschillen in hoogte. Dankzij de variërende onderlinge afstanden zijn de ruimten tussen de gebouwen verschillend. Dit zorgt voor dynamiek en sluit aan bij de natuurlijke, glooiende omgeving. Het landschap stroomt als het ware tussen de gebouwen door het achterliggende woongebied in.

Omdat de appartementen net wat gedraaid zijn, ontstaat niet alleen een speels geheel, maar is ook het uitzicht maximaal. Vanuit de woningen kijk je met de rivier mee. De IJssel trekt als het ware aan je voorbij.

Rondom zicht langs de IJssel

Iedere woonlaag biedt vrij zicht langs de IJssel, over de uiterwaarden en op het autovrije park. Verdiepingshoge vensters maximaliseren de beleving.

Het groene gevoel van de uiterwaarden

Omdat de parkeerkelder achter de IJsseldijk halfverdiept wordt uitgevoerd worden de gebouwen iets opgetild. Zo heeft iedere woonlaag vrij zicht op de IJssel. Op het verhoogde maaiveld liggen verschillende wandel- en fietspaden die het woonveld met het omliggende groene gebied verbinden. Het groen en gevoel van de uiterwaarden is in het hele plan aanwezig.

Gevelelementen 'ritsen' in elkaar

In de basis bestaat het appartementengebouw uit een metselwerkvolume met horizontale betonnen banden. Vanuit deze betonnen banden vormen zich de verschillende buitenruimtes van de appartementen die zich richten op het weidse uitzicht. De zwierige krans met voorzetstijlen zorgt voor een uniek silhouet. De voorzetstijlen ritsen op meerdere momenten in de gevel met het achterliggende volume. De verschillende façades worden in elkaar vervlochten; dit resulteert in een geraffineerd spel en dynamiek in de gevel. De bovenste lagen van de drie gebouwen onderscheiden zich door hun vormgeving en materialisering als bekroning op het plan.

Ton sur ton-metselwerk brengt gevel tot leven

De appartementengebouwen zijn uitgevoerd in een licht en natuurlijk kleurenpalet. De gevel komt tot leven en krijgt gelaagdheid door de toepassing van drie verschillende baksteenselecties. Het ton sur ton-metselwerk versterkt de beleving met een rijkheid in genuanceerde kleuren. De gevel van de bovenste woonlaag is uitgevoerd in reflecterend aluminium composiet in beigebrons voor een rijke bekroning van de sculpturen.

Natuurinclusieve gevel is thuis voor vogels en insecten

In de gevels zijn schuil- en nestgelegenheden geïntegreerd voor de gebiedsspecifieke fauna. Het gaat om nestkasten voor vogels en vleermuizen en insectenstenen voor solitaire bijen. Het type schuilplaats en de beste positionering op de natuurinclusieve gevel zijn zorgvuldig uitgewerkt.

Groene inrichting van autovrij park

Studiemodellen bepalen vormgeving in stedenbouwkundige setting

Projectdetails

Opgave3 appartementengebouwen met 74 appartementen en 6 penthouses
OpdrachtgeverHeijmans Vastgoed bv
AannemerHeijmans Woningbouw bv
LandschapsontwerperMAAKspace
ConstructeurPeree Bouwadvies
RendersTheo van Leur Architectuur Presentaties
Start-Realisatie2023-2025