Een duurzame, circulaire buurtschap

  • Plaats Zeist, Kerckebosch
  • Realisatie 2023
  • Opgave Een duurzame, circulaire buurtschap met 14 houten CLT-woningen en een collectieve tuin
  • In samenwerking met LOOSvanVLIET, MAAKspace
  • Opdrachtgever BPD, Amersfoort

Samen

Bij co-creatie ontwikkelen de toekomstige bewoners gezamenlijk met de initiatiefnemer (in dit geval BPD) hun eigen project. Als deelnemer beslis je mee in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk plangebied en je eigen woning.

In dit project verbinden we toekomstige bewoners met elkaar die:
• samen met BPD en de andere kopers een woonmilieu willen creëren dat in verbinding staat met het bos;
• in architectuurstijl willen aansluiten op de natuurlijke omgeving;
• een hoog niveau van duurzaamheid in het wonen willen realiseren;
• circulair willen ontwikkelen, bouwen, inrichten en wonen;
• voorzieningen met elkaar willen delen.

Duurzaam omgaan met materialen en energie

De nieuwbouwwoningen in Kerckebosch passen in en bij de omgeving door het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen. Daarnaast zijn er diverse energie-aanpassingen waardoor bewoners aanzienlijk kunnen besparen op de stijgende energiekosten. Ook aan de totale duurzame prestatie van de huizen worden hoge eisen gesteld. Een groot deel van de woningen in Kerckebosch is ook gasloos. In de basis zijn de woningen al voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. In Elix willen wij nog een stap verder gaan met een uitgesproken ambitie op de thema’s delen, gezondheid en natuur.

Circulair bouwen

Nieuwbouwplan Elix is uniek: hier krijgen aankomende bewoners de hand in duurzaam wonen, in bouwen voor de toekomst. Het idee is dat bewoners gezamenlijk de inrichting van het gemeenschappelijke plangebied bepalen. De woningen worden individueel afgestemd op de woonwensen. Hiervoor worden werksessies georganiseerd met het totale Elix-projectteam.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor circulair bouwen door gebruik te maken van natuurlijke, hergebruikte en herbruikbare materialen. Bewoners dragen zo bij aan de grondstofkringloop en de woningen behouden zoveel mogelijk waarde voor de toekomst.

Individuele woningen vormen collectief

Vanaf het eerste uur wilden wij als team rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen combineren. De DuurSame leefstijl is de verbinder in dit plan, niet het soort woningen. Om de verschillende woningtypes zo krachtig mogelijk te combineren stelden wij ons twee doelen: 1. iedereen is gelijk; 2. een krachtig collectief beeld. Door de woningen onderling te laten verspringen is iedere woning herkenbaar en gelijkwaardig. Je woont in een eigen unieke woning in plaats van in een anonieme rijwoning. Het verspringen van de woningen zorgt ook dat we de woningen om de bestaande bomen konden plaatsen. Én er ontstaat een mooi terras met zowel uitzicht als privacy. De verspringende ligging van de woningen creëert ook een sterk collectief en mooie sculpturen in het landschap.

Maximale natuurbeleving

Om de collectiviteit te benadrukken en een mooi open binnengebied te creëren, maakten wij de woningen getrapt. Hoe dichter bij het midden, hoe lager de woning. De woningen richten zich op het centrale samenzijn.
De daken die hierdoor ontstaan zijn groen ingevuld voor een rijk natuurlijk landschap. Optioneel zijn de dakterrassen voor nog meer interactie met en beleving van de omgeving. Brede puien in de woonkamers richten zich op zowel het landschap als het collectieve binnengebied.

Meer dan een rij

Flexibiliteit

Vanuit de co-creatiegedachte en opzet van het plan ontwierpen wij verschillende scenario’s en toolboxen. Er zijn uitbreidingsmogelijkheden in opbouwen, trappen, terrassen, gevelopeningen, terrasafwerkingen en indelingen. Zo kunnen we samen de ideale woning samenstellen die past op de bijzondere locatie.

Sociaal duurzaam: voor een leefbare en toekomstbestendige wijk

Als mens verlangen we naar betekenisvolle relaties met de mensen om ons heen. De kwaliteit van onze relaties bepaalt immers vaak hoe gelukkig we zijn – en gedeeld leven blijkt zowel de gezondheid als het geluk te stimuleren. Wonen in Elix staat voor collectiviteit, initiatief, betrokkenheid en samenwerking.

Elix mengt zich vanaf het begin in de actieve gemeenschap binnen de wijk Kerckebosch van toekomstige en huidige bewoners. Een mix van pioniers, huurders en kopers, met als gemene deler een hoge mate van betrokkenheid bij hun leefomgeving. Hart van de wijk is ontmoetingsplek Binnenbos, met het wijkcentrum, gezondheidscentrum, muziekschool en horeca onder een dak. En de nog jonge wijkvereniging die actief het gedachtegoed van een duurSaam en zorgSaam Kerckebosch uitdraagt. Met activiteiten rond ontmoeten, vinden, helpen en de wijk leren kennen.

De toekomstige bewoners van Elix zijn niet alleen pioniers, maar vooral mensen die het belangrijk vinden duurzaam en inclusief te leven. Als bewoner hoef je niet de expertise of behoefte te hebben om alles zelf te kunnen organiseren, maar investeer je met de gemeenschap (en met hulp van experts) in keuzes voor toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Voor de planeet, en voor jezelf en je medebewoners in je eigen wijk.

Toekomstige bewoners krijgen de kans om actief te participeren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor initiatieven die sociale verschillen overbruggen. Bijvoorbeeld door het delen van gezamenlijk ingevulde ruimtes, waarbij alle bewoners met elkaar deel uitmaken van een levendige gemeenschap. En kunnen genieten van een sociale levensstijl waar ze wonen.

De Elix-gemeenschap beslist dus met elkaar hoe zij duurzame leefbaarheid willen vertalen in een programma en ontwerp voor het gebied. Denk bijvoorbeeld aan duurzame en klimaatbestendige oplossingen in de openbare ruimte, zoals waterwinning, hernieuwbare energie, lokale voedselproductie en lokale compostering. En in plaats van dat elk huishouden dezelfde apparaten (bijv. gereedschap) aanschaft, kan je er met je medebewoners voor kiezen om er één te delen.

En ook de dagelijkse dingen kunnen worden gedeeld in Elix, zoals gezamenlijk dineren, gedeelde kinderopvang of bijles, stadstuinieren, fitness, boodschappen en vervoer. Met elkaar creëren de bewoners een bloeiende, sociaal duurzame gemeenschap en leveren ze de bouwstenen voor een dagelijks leven voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en woonsituaties.

Innovatief en duurzaam gebouwd

De constructie van de woningen is grotendeels in massieve houtbouw (CLT) ontworpen en de elementen worden opgeslagen in het Madaster. Dit is een materialenpaspoort dat hergebruik op de lange termijn mogelijk maakt. De woningen zijn zo uitgewerkt dat veel materialen en elementen op termijn kunnen worden hergebruikt. De natuurlijke en ecologische materialen die worden toegepast zorgen daarnaast voor een gezond en prettig woonklimaat.

Bouw van CLT-project in Kerckebosch in beeld

Projectdetails

OpgaveDuurzame, circulaire buurtschap met 14 houten CLT-woningen en een collectieve tuin
OpdrachtgeverBPD
LandschapsarchitectLOOSvanVLIET, MAAKspace
AannemerEco+Bouw
InstallatieadvieseurVisietech
ConstructeurSolid Timber
Start-Realisatie2021-2023