Goed en gezond voor natuur, klimaat en mens

  • Plaats Ommen, De Vlierlanden
  • Opgave Woonveld met 20 levensloopbestendige houten hofwoningen en 12 starterswoningen
  • In samenwerking met MAAK space, Merosch
  • Opdrachtgever IJsselland Ontwikkeling

In De Vlierlanden staat het buitenleven centraal

Ten westen van Ommen ontstaat De Vlierlanden. In deze uitbreidingswijk staat het buitenleven centraal, hierbij passen veel groen, ruimte en duurzaamheid. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, openbare ruimte en natuur. Het wordt een wijk met respect voor het historische en agrarische karakter van Ommen en omgeving. De Hoogte huisvest twintig levensloopbestendige, houten hofwoningen (kavel 2B) en tien starterswoningen in twee rijen (kavel 2C).

Onthaasten, ontdekken en ontmoeten in de groene hof

In en om De Hoogte komen landschap, natuur en recreatieve functies bij elkaar. Het hart van het plan is een weelderige, kleurrijke, natuurlijk ogende hof. Zowel vanuit je huis als je terras heb je er direct toegang toe en zicht op. Via brede doorgangen spoelt de hof het park in en andersom. De hof is ingericht op onthaasten, ontdekken en ontmoeten. Aan een slingerend pad liggen diverse plekken die activiteiten stimuleren als bloemen plukken, groente verbouwen, sporten, spelen en ontmoeten.

De hof wordt letterlijk een terpje in de wijk. De beplanting is geïnspireerd op het omliggende landschap: op de Vecht en de natuurzone voor de lagere en nattere delen, op het Ommerbos en de boszone voor de hogere en drogere delen.

Gezond voor natuur, klimaat en mens

In het ontwerp is in samenwerking met landschapsarchitect MAAK space erg veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Er wordt bijvoorbeeld voorzien in voedsel- en schuilgelegenheid voor al aanwezige én kansrijke diersoorten, zoals vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Bomen en heesters vergroten de wateropnamecapaciteit en gaan hittestress tegen. Ook lichte materiaaltinten en groene kruidendaken verminderen hittestress. Wadi’s zorgen voor opvang en infiltratie van regenwater. De combinatie van verschillende maatregelen maakt De Hoogte gezond voor natuur, klimaat en mens. Voor nu en in de toekomst.

Duurzaam bouwen met biobased materialen

Alle woningen, hof- en starterswoningen, zijn ontworpen in houtskeletbouw. De gevels van de hofwoningen worden ook uitgevoerd in hout. Dit zorgt naast langdurige CO2-opslag in het hout ook voor een lichtere constructie en dus een lichtere fundering. De gevels en daken worden geïsoleerd met vlasvezelisolatie. Het hernieuwbare materiaal (vlasplant) heeft een relatief lage impact op het milieu in vergelijking met andere isolatiematerialen.

Kleinschalige bebouwing rond een collectieve groene hof

Rondom de hof liggen twintig levensloopbestendige houten hofwoningen. In de hof is er geen één zijde die zich presenteert als een bebouwingswand. Het ontwerp bevat flexibele woonmodules met een verspringende rooilijn en een plaatsje dat logisch overgaat in het gemeenschappelijke erf. Door de modules slim te schakelen wordt het individuele karakter van de woningen benadrukt. De hofwoningen aan de parkzijde krijgen extra woonkwaliteit door toevoeging van een bouwkundig geïntegreerde veranda. Zo wordt de unieke situatie van de hof in een groen gebied optimaal benut en kunnen bewoners maximaal genieten van het aangrenzende park. Door een wisselend spel van opbouwen – een opbouw aan de park- of hofzijde, of geen opbouw – overheerst in de hof een intiem en kleinschalig karakter. Aan de straatzijde ontstaat juist een fijne en representatieve dorpse rand. Grote overhoekse raampartijen met diepe negges versterken het contact tussen binnen en de hof. De raamopeningen op de verdieping zijn juist meer ingetogen. De plint van de woningen heeft fijner ritme van de houten latten. Dit geeft extra detail en sluit aan bij de menselijke maat. De voordeur en overhoekse raampartij zijn opgenomen binnen één gebaar.

Dorps wonen aan het park

De starterswoningen staan aan de rand van het park en passen in het dorpse straatprofiel. De twee rijen presenteren zich elk als één villa met een heldere en eenvoudige hoofdvorm. Verspringende goothoogtes en gemetselde dakkapellen die het dakvlak doorbreken, zorgen voor variatie binnen de totaalsculptuur. Zo wordt het volume niet slechts een optelsom van individuele rijwoningen. Grote overhoekse raampartijen met diepe negges zorgen voor bijzondere hoekaccenten. De entreezone is zorgvuldig vormgegeven in één houten gebaar. De kap die gedeeltelijk doorschiet zorgt voor extra plastiek in de gevel en biedt ruimte aan een veranda.

Materiaal versterkt harmonie met natuur

De materialen van de woningen vormen een natuurlijk kleurenpalet met lichte, aardse tinten. Dit palet sluit goed aan bij de groene context van de hof. De woningen worden uitgevoerd met een houten gevel. Kozijnen hebben een zachtgrijze tint. Door te kiezen voor een samenhangend, natuurlijk kleurenpalet versterken we de harmonie met de natuur.

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveWoonveld met 20 levensloopbestendige houten hofwoningen en 10 starterswoningen
OpdrachtgeverIJsselland Ontwikkeling
LandschapsarchitectMAAK space
Adviseur duurzaamheidMerosch
Realisatie2024