Buurtschap Waldschap

  • Plaats Eindhoven, Meerhoven, Bosrijk
  • Realisatie 2022-2024
  • Opgave Totaalvisie voor een nieuwe landschappelijke buurtschap met 48 woningen
  • In samenwerking met LANDLAB
  • Opdrachtgever LPM Development

Volledige verstrengeling van natuur en architectuur

Bij het verkennen van de locatie viel ons oog op de bomenkroon waarbij de lucht en de takken op een wonderbaarlijke manier tussen elkaar doorspoelen, onlosmakelijk vervlochten. Dat inspireerde ons tot een concept waarbij het landschap en de bebouwing ook volledig verstrengeld zijn; elkaar nodig hebben en versterken. It takes two to tango…

The Natural Step: energie - materiaal - natuur - mens

De vier principes van The Natural Step zijn door ons vertaald naar de vier begrippen Energie, Materiaal, Natuur en Mens. Deze vier uitgangspunten vormen de leidraad voor ons Plan voor een duurzaam Buurtschap Waldschap. Energie waar het om alternatieven voor fossiele brandstoffen en zware metalen gaat, Materiaal met het oog op gebruik van natuurlijke grondstoffen, Natuur wat betreft het rekeninghouden met het herstellend vermogen van de aarde en het voorkomen van waardevernietiging en Mens ten aanzien van leefbaarheid en positieve maatschappelijke impact.

Lokale kenmerken omvormen tot een bijzonder, duurzaam woonlandschap

Waldschap is een klimaatadaptief ontworpen buurtschap. Van stedenbouwkundig niveau tot detaillering zijn invloeden van én voor het (stedelijke) microklimaat meegenomen. De afwisselende positionering en oriëntatie van de woningen voorkomt gesloten gevels die sterke hitteabsorptie en weinig ventilatie tot gevolg hebben; een variërend daklandschap buigt windstromen af en voorkomt windhinder; het omsluitende boslandschap minimaliseert de hoeveelheid verharding en geeft extra verkoeling; de natte zone heeft infiltratie- en buffercapaciteit en zorgt voor een prettige luchtdoorstroming; en de geselecteerde materialen (hout, sedum/kruidendak, lichte waterdoorlatende verharding) hebben een laag albedo en geringe warmte-absorptie/uitstraling, waardoor de hitteaccumulatie beperkt blijft en een aangenaam leefmilieu ontstaat.

Circulair en klimaatadaptief

De woningen in Waldschap zijn circulair gebouwd en onschadelijk voor mens en milieu. Dat betekent dat we onderstaande uitgangspunten hanteren.

Uitsluiting van de materialen op de Rode Lijst

Natuurlijke materialen die zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden

Overige materialen met maximale duurzaamheidsscore en
gerecyclede content

Bebouwing en landschap vormen samen een harmonieus woonlandschap

Het architectonisch ontwerp van de woningen is gebaseerd op de natuur. Kleine verschillen per boom maken dat elke boom uniek is, en toch genoeg gemeenschappelijks heeft om een harmonisch geheel te vormen. De woningen variëren in analogie met de bomen op kleine onderdelen zoals: de vorm, hoogte en oriëntatie. Juist deze subtiele verschillen zorgen voor een divers en toch samenhangend geheel. De som der delen geeft een rijke plastiek die goed samengaat met het omliggende landschap.

Ruimte voor een rijke biodiversiteit

De landschappelijke kwaliteiten van het cluster vormen het uitgangspunt voor een rijkere biodiversiteit. Door de waterloop uit te vergroten, te verruimen en aan te vullen, ontstaat een natuurlijke natte zone als verbindend element in het woonlandschap. Het inpassen van de woningen vormt daarbij een mooie aanleiding om nog een niveau toe te voegen aan dit landschap. Het kleine hoogteverschil leidt tot een hoger, droger landschapstype. Hier kan de voormalige heidevegetatie terugkeren. Daarmee verschijnen er gradiënten in het gebied, die voor de biodiversiteit zeer waardevol zijn. De afwisseling van droog naar plas-dras naar nat verrijkt het lokale ecosysteem met grotere soortenrijkdom.

Een gevarieerde buurtschap met sociale impact

Bewoners van Waldschap staan samen sterker. Op het verhoogde landschap van de woonvelden is ruimte voor contact en zorg voor elkaar. De gevelbankjes tussen de voordeur en de openslaande deuren van de eetkamer zijn plekken om even de boodschappen neer te zetten of een praatje te maken. Zo is een helpende hand voor buren wanneer dat nodig is op een laagdrempelige manier mogelijk. In het hart van het cluster plaatsen we een buurttafel waaraan gezamenlijk kan worden gegeten of overlegd, naast een natuurspeelplaats die levendigheid en gezelligheid brengt.

Prijswinnend ontwerp met maximale score op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Het plan Waldschap is als winnaar geëindigd van de ambitieuze prijsvraag voor cluster 14 in Bosrijk. Uit de 27 inzendingen zijn 3 finalisten aangewezen. Begin september 2018 in bekendgemaakt dat het plan Waldschap als winnaar is aangewezen met de hoogste score op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveTotaalvisie voor een nieuwe landschappelijke buurtschap met 48 woningen
OpdrachtgeverLPM Development B.V.
LandschapsarchitectLANDLAB
DuurzaamheidsadviseurMerosch
Start-Realisatie2022-2024