Maximaal boswonen

  • Plaats Groningen, Meerstad
  • Realisatie 2024
  • Opgave 2 landschappelijke woonvelden met 28 woningen
  • In samenwerking met LAP Landscape & Urban Design
  • Opdrachtgever Bemog Projektontwikkeling

Bosrijk wonen in Gronings landschap

In het Groningse veenlandschap zien we de contouren van de boskamers met hoogwaardige groene gemeenschappelijke ruimte waar mensen kunnen wonen, doorheen kunnen lopen en elkaar kunnen ontmoeten. Met klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen als uitgangspunt maken we hier een nieuw stukje Meerstad in het groen. Een herkenbaar ensemble van bijzondere woningen die optimaal gebruikmaken van het landschap kenmerkt de boskamers op veld 7 en 8.

 

Hoe wil je wonen in een bos?

Hoe wil je wonen in een bos? En welke elementen versterken de unieke beleving? Belangrijke elementen om deze interactie met het landschap te versterken zijn daklichten, vides, veranda’s en dakterrassen. Deze architectonische elementen zorgen ervoor dat het ‘boswonen’ extra wordt ervaren.

Actief en natuurgericht leven en wonen

De verschillende invullingen van de twee boskamers hebben met elkaar gemeen dat ze geïnspireerd zijn vanuit een heldere leefstijl: actief en natuurgericht wonen. Het gevarieerde, toekomstbestendige woonprogramma sluit aan bij de woonwensen van een brede doelgroep. Binnen het gedifferentieerde programma is er speciale aandacht voor genietende gezinnen, volwassen gezinnen en actieve ouderen.

Groots in de natuur versus intiem tussen de bomen

Op veld 7 komen drie boslodges; ze staan vrij in de natuur. Door de veertien woningen te clusteren in drie volumes ontstaat een mooie collectieve bostuin. De lodges lijken op het eerste gezicht een groot en helder gebaar in het landschap. Van dichterbij kenmerken ze zich echter door de programmatische bewerkingen van de vorm. Verschillende woningtypes, veranda’s en parkeren zijn ingepast, zodat iedere boslodge uniek is.

Veld 8 richt zich juist op intiem wonen tussen de bomen. De woodcabins zijn veel meer ontworpen als individuele woningen in het bos. Het bos loopt door tussen de woningen. De positionering van de woningen zorgt voor een wisselende beleving: intiem aan de woonstraat en weids en gericht op het bos en water aan de achterzijde. Aan zowel de voor- als achterzijde krijgt iedere woning een eigen buitenruimte. Op de koppen grenzend aan het landschap zijn de terrassen overhoeks doorgezet met extra grote vensters naar het landschap.

Samen onder één dak versus individueel tussen de bomen

De drie boslodges huisvesten een mengeling van elf unieke woningtypes. Gezinswoningen van diverse formaten en levensloopbestendige hoekwoningen zijn gecombineerd onder één dak. Het is een gevarieerd woonprogramma voor verschillende gezinssamenstellingen, gericht op dezelfde leefstijl.

De veertien woodcabins zijn onderverdeeld in vier unieke types. De verschillende opbouwen met lessenaarsdak zorgen niet alleen voor individualiteit, ze creëren ook een uniek palet aan woningen. Flexibele indelingen en een royaal woonprogramma op de benedenverdieping bieden mogelijkheden voor thuiswerken en levensloopbestendig wonen.

Zorgvuldige inpassing in het landschap

Projectdetails

Gewonnen pitch
Opgave2 landschappelijke woonvelden met 28 woningen
OpdrachtgeverBemog Projektontwikkeling
LandschapsarchitectLAP Landscape & Urban Design
Start-Realisatie2024
Renders exterieurRender Art