Herleef de kazerne

  • Plaats Ede, Kazerneterrein, SSK3
  • Realisatie 2018-2019
  • Opgave 30 appartementen
  • Opdrachtgever Kelderman Bouw B.V.

Een tijdloze combinatie

Langs de monumentale entreeroute vormen de twee bestaande legeringsgebouwen en het nieuwe cluster een sterke eenheid. Door een aantal essentiële elementen van de bestaande
gebouwen te integreren in de nieuwbouw wordt de samenhang tussen oud en nieuw versterkt.

Samen maar toch verschillend

Door een aantal essentiële zaken op elkaar af te stemmen ontstaat er een mooie dialoog tussen oud en nieuw. Toch zal de nieuwbouw zich ook duidelijk onderscheiden. Door een ingetogen en abstracte uitwerking van de architectuur blijft het nieuwe volume ondergeschikt aan de monumentale buren. De sobere maar krachtige vormentaal refereert naar het bestaande maar krijgt een eigentijdse
uitwerking.

Een eenduidig concept met interessante nuances

Op de halfverdiepte plint brengen we drie lineaire volumes met een symmetrisch zadeldak aan. Door vervolgens de twee kopgevels te bewerken ontstaan er logische verschillen tussen noord en zuid. Door het ritme van de “ingesneden” balkons in de langsgevels ontstaat er een heldere geleding zonder dat de hoofdvorm te veel wordt aangetast. Door het middelste bouwvolume te voorzien van een glazen kap krijgt het gebouw een verrassend hart met een ruimtelijk spel van loopbruggen in een licht en sfeervol atrium.

Wonen met elkaar op je zelf

Het ontwerp omvat 30 appartementen in verschillende groottes. Door de variatie in de kopgevels en de kap op de derde laag ontstaat er een breed scala aan appartementen variërend van 90 – 120 m2 GBO met 2 en 3 slaapkamers. Net als bij de buren bevindt de entree zich in het kopgebouw aan de noordzijde. Via de centrale entree kom je in een sfeervol atrium met veel daglicht. In deze collectieve ruimte is er plek om elkaar te ontmoeten. Via loopbruggen die in de open ruimte hangen kom je bij de appartementen. Het complex staat op een halfverdiept souterrain. In deze plint bevinden zich
30 individuele bergingen en de 51 benodigde parkeerplaatsen.

Het heden en verleden verbonden met elkaar

oud en nieuw als een ensemble

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
Opgave30 appartementen
OpdrachtgeverKelderman Bouw
AannemerKelderman Bouw
ConstructeurSnetselaar Constructieve Ingenieurs
DuurzaamheidsadviseurDBC Advies/Bureau Veldweg
SupervisorPalmbout
Start-Realisatie2018-2019