World Food Center en Op Enka genomineerd voor SKG Publieksprijs 2024

5 maart 2024 Awards, Duurzaamheid, Ede, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Woningbouw, World Food Center

World Food Center en Op Enka in Ede zijn twee van de vijf Nederlandse gebiedsontwikkelingen die kans maken op de SKG Publieksprijs 2024. Deze prijs is bedoeld voor gebiedsontwikkelingen met een duurzame, integrerende visie. MIX architectuur heeft voor beide gebieden verschillende woningbouwplannen ontworpen.

World Food Center

World Food Center in Ede is een gebiedsontwikkeling van World Food Center Development (BPD, Van Wijnen en Green Real Estate). Voor de transformatie van een voormalig kazerneterrein is zwaar ingezet op duurzaamheid. De ongeveer 800 bijna energieneutrale woningen worden gebouwd met natuurinclusieve materialen en gaan zo op in de groene omgeving. Groene daken, groene gevels en op het gebied afgestemde beplanting bevorderen de klimaatadaptatie en versterken de biodiversiteit. En bewoners worden op allerlei manieren gestimuleerd duurzaam te wonen en leven. MIX architectuur ontwierp voor het WFC-terrein onder meer appartementen en grondgebonden woningen voor de woonvelden De Veluwse Proeftuin (foto), De Veluwse Proeftuin Zuid en De Gelderse Stadstuin. Nieuwe plannen zijn nog in ontwikkeling.

Op Enka

Ook Op Enka maakt kans op de SKG Publieksprijs. Dit woon- en werkgebied is onderdeel van gebiedsontwikkeling De Veluwse Poort aan de oostzijde van Ede. In totaal komen in de wijk zo’n 1.500 woningen in verschillende segmenten. Diverse oude rijksmonumenten blijven behouden, zoals het Kantinegebouw, het EHBO-gebouw, de historische fabrieksmuur en twee schoorstenen. De wijk huisvest verder een grootschalige fietstestlocatie, school, horeca en overige commerciële functies. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, zowel bij de woningen als in de openbare ruimte. Onder meer appartementengebouwen H2-H4 en woonveld ’t Hartogshof zijn door MIX architectuur ontworpen.

SKG Publieksprijs en SKG Award

De SKG Publieksprijs en SKG Award zijn initiatieven van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling met het doel om Nederlandse gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie aan te moedigen. De SKG Publieksprijs wordt op 28 maart 2024 uitgereikt tijdens het SKG Jaarcongres in Amersfoort. De winnaar wordt bepaald door een online stemming. Alle genomineerden voor de SKG Publieksprijs maken begin volgend jaar ook kans op de SKG Award 2025 die door de vakjury wordt uitgereikt.