Duurzame transformatie in het groen

  • Plaats Zeist
  • Opgave Transformatie van kantoorgebouw naar 75 appartementen
  • In samenwerking met MAAK space
  • Opdrachtgever Consilium Ontwikkeling B.V.

Bestaande kwaliteiten zijn de basis

De uitgangssituatie aan De Dreef in Zeist is een gedateerd kantoorgebouw omringd door veel verharding voor parkeren. Flinke bomen maken het een beschutte, groene plek in de stad. Voor de transformatie tot duurzame woonomgeving is gebruik gemaakt van de bestaande kwaliteiten van de plek en het gebouw, zoals het royaal aanwezige groen en de bruikbare bouwkundige structuur.

Bewerking en verrijking van de massa

Het bestaande gebouw krijgt een in hout gebouwde optopping met setbacks op diverse koppen. Het volume bouwt af naar de entree van het woongebied en richting de bomen. De bouwmassa wordt verrijkt met houten terrassen en pergola’s die eveneens afbouwen naar de omgeving en de woningen verbinden met het omliggende groen. De terrassen accentueren de koppen van de sculptuur en versterken de massa.

Het bestaande beter maken

In de dragende gevel worden alle bestaande raamopeningen vergroot door de borstwering te verwijderen voor optimaal zicht op de groene omgeving. De gevel wordt aan de buitenzijde geïsoleerd en voorzien van stucwerk en houten geveldelen. Vervolgens worden houten terrassen en buitenkamers met klimgroen aan het volume toegevoegd.

Duurzaam verbonden met het landschap

De grote raamopeningen bieden optimaal zicht op de groene omgeving. De houten terrassen en buitenkamers worden van klimgroen voorzien en brengen de natuur tot direct bij de woning.

De pergola’s gaan door hun zonwerende werking ook het ontstaan van hittestress tegen. Het hoogste dak wordt voorzien van pv-panelen die voorzien in hernieuwbare energie. Op de lager gelegen daken komen terrassen omringd door een groendak. De gevel en groene daken bieden behalve verkoeling ook voedsel en schuilplaatsen aan vogels en insecten. Het gebouw heeft na transformatie een energielabel A+++.

Verhard parkeerterrein wordt groene bostuin

In de oude situatie werd zowel ondergronds als op het maaiveld geparkeerd. Verharde rijbanen en parkeerplaatsen omsloten het gebouw. Door de aanwezige parkeerkelder enigszins te vergroten (voor parkeren en privébergingen) ontstaat de mogelijkheid om de bovengrondse parkeerruimte te transformeren tot een groen landschap. Er komen voor deze uitbreiding slechts enkele bomen te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt het bos doorgetrokken tot over de parkeerbak. Het resultaat: groen tot aan de gevel en een stijlrand die het gebied een rijker beeld geeft.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang, auto blijft uit het zicht

In overleg met de gemeente is de toegangsweg voor auto’s naar de achterzijde van het gebied verplaatst. De toegang tot de parkeergarage en de bezoekersparkeerplaatsen liggen zo uit het zicht tussen de bomen aan de achterzijde. Het entreegebied aan de voorzijde is groen ingericht en uitnodigend voor voetgangers en fietsers. Het gebied krijgt diverse wandel- en fietspaden die aansluiten op omliggende paden en ontsluitingswegen. Naast de individuele bergingen in de kelder komen er ruime collectieve fietsenbergingen naast de entrees waardoor het gebruik van de fiets gestimuleerd wordt.

Van gedateerd kantoorgebouw naar duurzame woonomgeving in het groen

Betaalbaar wonen en werken in het groen

Het voormalige kantoorgebouw had behalve de liftschachten en trappenhuizen geen dragende binnenmuren. Dit gaf veel vrijheid bij het indelen van de nieuwe plattegronden. Op de begane grond komen in het hart van het gebouw vijf commerciële ruimten. Verdeeld over de vier woonlagen komen verder 75 appartementen:  sociale huur, middenhuur en vrije sector. De combinatie van betaalbaar wonen en werken in het groen is aantrekkelijk voor een brede doelgroep, onder wie bijvoorbeeld ZZP’ers of start-ups.

Projectdetails

OpgaveTransformatie van kantoorgebouw naar 75 appartementen
OpdrachtgeverConsilium Ontwikkeling B.V.
LandschapMAAK space
AannemerBouwbedrijf Nap
Advies ruimtelijke ontwikkelingBuro SRO Arnhem
ConstructeurAdviesbureau FTV
Realisatie2024-2025