Campus in de duinen

  • Plaats Terschelling, West-Terschelling
  • Realisatie 2017
  • Opgave Totaalvisie voor een studentencampus in de duinen met 205 kamers en algemene voorzieningen
  • In samenwerking met MAAK space
  • Opdrachtgever Koopmans Bouwgroep i.o.v. Woningcorporatie De Veste

Een bijzonder duinlandschap

De nieuwe campus ligt verscholen in het karakteristieke duinbos van Terschelling en huisvest de studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. We hebben ons laten inspireren door het omliggende landschap. Het dennenbos, de duinen, de natuurtinten en het verweerde, stoere karakter hiervan.

Een harmonieus samenspel tussen bebouwing en landschap

Met de nieuwe campus willen we een nieuw karakteristiek stukje Terschelling maken. Door een zorgvuldige inpassing in het duinbos nemen we geen ruimte maar maken we juist interessante plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door een harmonieus samenspel tussen bebouwing, plekken en natuur willen we een wereld maken die naadloos overgaat in het omliggende landschap en tevens mensen uitnodigt en prikkelt. De campus ligt straks wat in de luwte van het duinboslandschap. Bij het betreden van het terrein ontvouwt zich langzaam een eigen wereld: Specifiek, uitnodigend, natuurlijk en vertrouwd…

Van programma naar concept

Door het gewenste programma zorgvuldig op te delen en op een losse wijze te strooien in het duinbos spoelt het karakteristieke landschap om de gebouwen heen. Het gewenste sportveld is op het dak van het voorzieningengebouw geplaatst zodat er nog meer ruimte is voor het landschap.

Een zorgvuldige inpassing

De alzijdige, robuuste volumes zijn zorgvuldig in het duinlandschap geplaatst. Hierbij hebben we de bestaande hoogtelijnen van de duinen als uitgangspunt genomen. Door de losse plaatsing van de volumes omarmen de duinen de gebouwen en nemen deze als vanzelfsprekend op.

Een bouwdoos van prefab elementen

Door de geïsoleerde ligging op een Waddeneiland is er gekozen om het gehele casco in prefab beton uit te voeren. Zo kan een compact bouwteam het werk snel en efficiënt opbouwen. Alleen de metselwerk “huid” is ter plekke gemetseld.

Een natuurlijk spel tussen gebouw en landschap

De continuïteit van het duinbos en de zorgvuldige afstemming van materialen en tinten zorgen voor een mooi spel tussen de campus en het omliggende landschap.

Een heldere, flexibele opbouw van de plattegronden

De vierkante plattegrond heeft een heldere opbouw. Rondom de sanitaire, centrale kern ontsluit de gang de 13 individuele kamers. De centrale woonkamer ligt strategisch op de hoek naast het trappenhuis. De dragende kern en gevels geven in de toekomst ruimte voor alternatieve indelingen.

MIX op werkbezoek bij de Campus

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveTotaalvisie voor een studentencampus in de duinen met 205 kamers en algemene voorzieningen
OpdrachtgeverKoopmans Bouwgroep i.o.v. Woningcorporatie De Veste
AannemerKoopmans Bouwgroep
ConstructeurLucassen Bouwconstructies
LandschapsarchitectMAAK space
Realisatie2017