Leven aan het water

  • Plaats Rosmalen, De Groote Wielen, De Watertuinen
  • Realisatie 2018
  • Opgave 9 eilandenwoningen
  • Opdrachtgever Heijmans Vastgoed

Waterrijk wonen

Het plan Watertuinen bestaat uit een waterrijk woonmilieu aan de plas in het plan De Groote Wielen.

 

 

Exclusief wonen op een eiland

Daar waar de wijk overgaat in de plas liggen drie eilanden met elk een eigen woonmilieu georiënteerd op het water. De 9 woningen bevinden zich op het middelste eiland.

 

 

 

Breed georiënteerd op het water

Door de geschakelde woningen in de breedte te positioneren hebben ze een maximale oriëntatie op het omliggende water. Tevens blijft er een diepe tuin over die met een houten vlonder direct gekoppeld is met de plas.

Sculpturale watervilla's met veel flexibiliteit

De volumes zijn opgebouwd in 2 en 3 bouwlagen. Samen met de geïntegreerde uitbreidingen in 1 bouwlaag krijgen de volumes een alzijdige sculpturale uitstraling. Door de kozijnen te ordenen in grote “gebaren” met een horizontale geleding reageren de woningen op het weidse omliggende landschap.

Van schets naar 3D model

Na de eerste conceptschetsen zijn de woningen driedimensionaal gemodelleerd en zijn de verschillende mogelijkheden onderzocht om de woning individueel aan te passen aan persoonlijke wensen. Zo ontstond er een gevarieerd palet aan bouwstenen die met elkaar een sterke samenhang vertonen waardoor het eiland als een eenheid wordt ervaren.

De woningen naderen hun voltooiing

Projectdetails

Opgave9 eilandwoningen
OpdrachtgeverHeijmans Vastgoed
AannemerHeijmans Bouw
ConstructeurVan de Laar
Realisatie2018