Drie keer goed nieuws over Twee Heuvels in Rotterdam

2 juni 2021 Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Projectnieuws, Rotterdam, Woningbouw

Gemeente Rotterdam heeft de omgevingsvergunning voor de twee natuurinclusieve buurtschappen in Park Twee Heuvels verleend. Verder loopt de verkoop van de 32 woningen goed en starten de voorbereidingen op de bouwplaats.

Na de presentatie van het ontwerp is het vaak even stil rondom een project. Achter de schermen wordt dan wel hard gewerkt. Bij Park Twee Heuvels in Rotterdam zien we daar nu mooie resultaten van. Onlangs kregen we het nieuws dat de omgevingsvergunning is verleend. En ook de verkoop loopt voorspoeding. Het overgrote deel van de woningen is inmiddels verkocht. Op de toekomstige locatie van de twee clusters woningen, aan weerszijden van zwembad IJsselmonde, zijn de voorbereidingen op de bouwplaats al zichtbaar. Het zand voor de taluds is gestort. Naar verwachting start de bouw in het najaar.

MIX architectuur maakte het ontwerp in opdracht van Nederlandse Bouw Unie (NBU). MAAK space zorgde voor het landschappelijk ontwerp. Verder was duurzaamheidsadviseur Merosch betrokken. Het team verkreeg de opdracht een jaar geleden door de winst van een tender van gemeente Rotterdam.

Lees meer over Park de Twee Heuvels