Rotterdam krijgt natuurlijke buurtschappen midden in de stad

2 april 2020 Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Projectnieuws, Rotterdam, Tenders, Woningbouw

In park De Twee Heuvels in Rotterdam Zuid komen twee natuurinclusieve, klimaatadaptieve buurtschappen met in totaal 32 woningen. Met het ontwerp won MIX architectuur recent een tender van gemeente Rotterdam.

De opgave voor wonen in park De Twee Heuvels is onderdeel van een omvangrijke gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid waar Feyenoord-City deel van uitmaakt. Aan de noordzijde van het park komt aan weerszijden van Zwembad IJsselmonde een cluster met respectievelijk achttien en veertien woningen. Er is sprake van een kleinschalige parkachtige setting met een bijzonder onderscheidend woonmilieu dat ontspannen aansluit bij het park.

Buurtschap als collectief

De twee buurtschappen gaan uit van eenzelfde ruimtelijke opzet en architectonische uitwerking. Ze vormen een ontspannen ensemble van kleinschalige, alzijdige volumes met vanuit elke windrichting ogen op het park. Het parklandschap spoelt tussen de volumes door. Hiermee openen de clusters zich naar het omliggende park en ontstaan mooie doorzichten.

De positionering van de woningen rondom een centrale ruimte versterkt het collectief van de buurtschappen. De gezamenlijke buitenruimte stimuleert ontmoeting en onderling contact tussen de bewoners.

Zicht op het park

Het ontwerp van de twee- en drie-onder-een-dakwoningen bewaakt de balans tussen het samenzijn in de collectieve hof en de privacy in de eigen woning. De zongerichte geïntegreerde terrassen op de eerste verdieping zweven boven het park en zorgen ervoor dat het landschap nog meer rondom de woningen spoelt. Er ontstaat een weids uitzicht op het park en een hoog gevoel van privacy en veiligheid. De terrassen vormen een integraal onderdeel van de architectuur.

De woningen hebben een krachtige, sculpturale uitstraling. De robuuste plint is verzonken in het parklandschap. De verdiepingen erboven komen los van het maaiveld met transparante volumes in glas en hout.

Natuurlijke variatie

De twee woonclusters zijn in alle opzichten familie van elkaar. Ze bestaan uit een verzameling kleine volumes op een licht glooiend maaiveld. Hoogteverschillen leveren behalve privacy en parkbeleving ook nattere en drogere delen, waardoor beide ensembles net op een andere manier opgaan in het park. Het westelijke buurtschap ‘Het ruisende riet’ sluit aan bij bestaande en nieuwe kwelsloten en bouwt op van nat aan de buitenzijde naar droog in de gezamenlijke hof. Er is ruimte voor onder meer oeverplanten en meerstammige bomen. Het oostelijk gelegen buurtschap ‘De bloeiende bende’ krijgt met bloemrijk gras en bloeiende planten en bomen een heel ander karakter.

Duurzaam en natuurinclusief

Gemeente Rotterdam werkt aan een groene, gezonde en toekomstbestendige stad. Ook zijn er ambities voor schonere energie tegen lagere kosten en een sterke en innovatieve economie. De Rotterdamse Directie Stadsontwikkeling prijst het ontwerp daarom om de uitwerking van het aspect duurzaam en natuurinclusief bouwen. De twee buurtschappen zijn door hun landschappelijke setting en inpassing onlosmakelijk verbonden met het omliggende parklandschap. Natuurlijke materialen met een ingetogen uitstraling zorgen voor harmonie. De platte daken krijgen een groen natuurdak en worden voorzien van pv-panelen. Voor rijders van een elektrische auto is voorzien in de mogelijkheid om het aantal pv-panelen te vergroten. In de collectieve buitenruimtes komen slimme regentonnen en wormenhotels.

MIX architectuur in Ede maakte het winnende ontwerp in opdracht van Nederlandse Bouw Unie (NBU). MAAK space zorgde voor het landschappelijk ontwerp. Verder was duurzaamheidsadviseur Merosch betrokken bij de inzending.