Team van BEMOG, MIX, EVA en LAP wint tender Woerden Snellerpoort

14 april 2023 Duurzaamheid, Projectnieuws, Stedelijk wonen, Tenders, Woningbouw

Gemeente Woerden en BEMOG Projektontwikkeling tekenden vrijdag 14 april de ontwikkelingsovereenkomst voor kavel B2 in de Woerdense wijk Snellerpoort. De ondertekening is het vervolg op de winst van de aanbesteding voor deze kavel. MIX architectuur, EVA architecten en LAP Landscape & Urban Design maakten het winnende ontwerp Huis in ’t Veld.

Aan de zuidoostkant van de binnenstad krijgt Woerden een nieuwe stationsbuurt die bestaat uit verschillende bouwblokken. Gemeente Woerden gunde op 30 maart de tender voor kavel B2 Snellerpoort aan ontwikkelaar BEMOG Projektontwikkeling. Het ontwerp is gemaakt door MIX architectuur, EVA architecten en LAP Landscape & Urban Design. Het bouwblok Huis in ’t Veld omvat 80 woningen, waarvan 48 appartementen, 4 beneden-bovenwoningen en 28 grondgebonden woningen. Aan de Steinhagenseweg komt een commerciële plint met buurtkamer en collectieve voorzieningen. Het parkeren bevindt zich geheel onder de bebouwing.

In het juryrapport schrijft de gemeente onder meer: “Grote lof voor de aandacht voor architectonische details (in relatie tot de gevraagde stationsbuurtarchitectuur) in combinatie met natuurinclusieve bouw. Dit maakt integraal onderdeel uit van het architectonisch ontwerp zodat ‘details ontstaan die over honderd jaar nog steeds klasse uitstralen’.”

De gemeente heeft gesteld dat Snellerpoort een levendige 21e-eeuwse stationsbuurt moet worden met een mix van functies, waar naast wonen ook ruimte is voor ontmoeten en verblijf. Hier sluit het ontwerp van Huis in ’t Veld volgens de jury zeer goed op aan met het collectieve huisje en met een slim toegevoegde diagonaal die ook van buiten het bouwblok de aandacht trekt.

Huis in ’t Veld

Tot 1875 stond in de Snelpolder bij Woerden solitair het Huis in ’t Veld. Nu het polderlandschap verandert in woongebied is in dit project op een eigentijdse manier gerefereerd aan deze historische boerderij. Met een pareltuin van witte bloesem, refererend aan het Veld, en het Huis als sociale ontmoetingsplek. Met een knipoog naar de Poort van Woerden krijgt het project de lokale identiteit. Het samenbrengen van mensen, en ook het heden en verleden, gebeurt in Huis in ’t Veld.

Uitgesproken en uitnodigende poorten

Bouwblok B2 presenteert zich aan de Steinhagenseweg als de kop en het welkom van Snellerpoort. De link met ‘Poort van Woerden’ en met de diagonale afsnijding van de typische 19e-eeuwse stationsbuurtbouwblokken is snel gelegd. Deze hoek verdient een uitgesproken stedenbouwkundig element, zonder te concurreren met de naastgelegen kerk Het Baken.

De poort op de kop van het woonveld nodigt passanten uit op de route door de binnentuin naar het iconische Huis in ’t Veld, dat als het ware uit het appartementenvolume gestanst is. De doorkijk maakt je nieuwsgierig naar de binnenwereld, waar het bloemenveld met het lichte bos het collectieve groene hart is van het bouwblok. Bewoners en bezoekers kunnen elkaar hier ontmoeten en kinderen kunnen er heerlijk spelen. De ontmoetingsplek is onder meer voorzien van deelbakfietsen, een grote picknicktafel en een plek om gedeeld tuingereedschap op te bergen. Haaks op de autowegen komt een kindvriendelijke speelroute verbonden met de naastgelegen bouwblokken. Dit wordt mogelijk door drie poorten in het plan, ieder met een eigen identiteit.

Stationsbuurt is eigentijds op alle niveaus

De karakteristieke kenmerken van de 19e-eeuwse stationsbuurt zijn in het ontwerp op verschillende schaalniveaus vertaald naar de stationsbuurt van nu. Zowel op stedenbouwkundig niveau (de verschillende panden, plint en kroonlijst en afgeschuinde hoeken) als op architectonisch niveau (de verbijzonderingen, materialisering en detaillering) is een eigentijdse interpretatie gemaakt van de 19e-eeuwse stationsbuurt. Erkers, balkons, bloemkozijnen en tuinmuren zijn verbijzonderingen die plasticiteit geven aan de gevel. Door deze verbijzonderingen zorgvuldig te positioneren ontstaan interessante, gevarieerde straatwanden. Het bouwblok bestaat uit verschillende panden die afleesbaar zijn in het straatbeeld. De architectonische uitwerking van de panden verschilt van elkaar, maar kent ook een duidelijke verwantschap. Belangrijk is dat er een extra laag aan het ontwerp is toegevoegd. Waar de oude stationsbuurt versteend was, is de nieuwe stationsbuurt groen. De groene zone rondom het gebouw, het gevelgroen en de groene binnentuin maken Huis in ‘t Veld een buurt die natuurinclusief, klimaatadaptief en biodivers is.

Als vervolg op het winnen van de aanbesteding zal BEMOG een koopovereenkomst sluiten met Gemeente Woerden. Wanneer het plan wordt gerealiseerd, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Render: Render Art

Bekijk meer van Huis in ’t Veld