MIX, NBU en MAAK space winnen tender voor sluitstuk van waterrijk woongebied in Krimpen aan den IJssel

MIX, NBU en MAAK space winnen tender voor sluitstuk van waterrijk woongebied in Krimpen aan den IJssel

23 november 2022 Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Projectnieuws, Woningbouw

Het team van Nederlandse Bouw Unie (NBU), MAAK space en MIX architectuur heeft de tender van Gemeente Krimpen aan den IJssel voor twee woongebouwen in Centrum-Zuid gewonnen. De gebouwen E en F vormen het duurzame sluitstuk van het waterrijke park in het centrum. Rondom het centrum van Krimpen aan den IJssel worden gedateerde woongebieden getransformeerd tot duurzame, groene woonmilieus.

De kracht van de totaalvisie voor Centrum-Zuid is dat bestaande kwaliteiten als het water en het omspoelende landschap langs de randen worden ingezet om het gebied verder vorm te geven. Het waterrijke parklandschap vormt de basis waarbij de alzijdige gebouwen op een ontspannen wijze in het landschap staan. Het park verbindt oude en nieuwe gebouwen en legt directe verbindingen met fiets- en wandelroutes. MIX architectuur werkte in nauwe samenwerking met de gemeente, Rho Adviseurs, MAAK space, NBU en Qua Wonen aan deze stedenbouwkundige opzet.

Gevarieerd programma met koop en sociale huur

In Centrum-Zuid komen in totaal zes appartementengebouwen met een gevarieerd woonprogramma. Ruim de helft van de woningen is bestemd voor sociale huur. Door het winnen van de tender voor E en F is MIX architectuur de ontwerper van alle woningen in het gebied, 280 in totaal. Gebouw A en B zijn inmiddels in aanbouw. Naar verwachting start de NBU begin 2024 met de bouw van gebouw E.

Alzijdig paviljoen in het park

Het programma en de footprint van de gebouwen E en F komen sterk overeen. Tóch is het karakter van de locaties – en dus de architectuur – verschillend. Gebouw E ligt midden in het park tussen bestaande en nieuwe gebouwen. Het waterrijke park spoelt rondom het alzijdige paviljoen. Het parkgroen klimt letterlijk tegen de gevel op waardoor gebouw en parklandschap maximaal met elkaar verweven zijn. Woningbrede, houten terrassen fungeren als sfeervolle buitenkamers en geven het met hout beklede gebouw een open en natuurlijke uitstraling. Dit groen onttrekt ook de halfverdiepte parkeerlaag aan het zicht. Boven de parkeerlaag is de begane grond met de entree en bergingen. Op deze laag ligt een intieme, groene hof met de individuele entrees. Door de individuele bergingen centraal in het gebouw te plaatsen en te omringen met woningen ontstaat een open plint met woningen direct aan het park.

Stoere sluitsteen met getrapte daktuinen

Gebouw F is de beëindiging van Centrum-Zuid en vormt het gezicht naar het Raadhuisplein. Het gebouw is met zijn markante massaopbouw de overgang tussen de luwte van het park en de reuring van het centrum. Het volume is hoog en stevig aan het plein en laag en ontspannen aan het park. Door de krachtige horizontale geleding in de gevels met een verspringend metselwerk grid, ingevuld met houten gevelvlakken, oogt het volume ondanks de verschillende gevels als één gebouw. Met de getrapte opbouw opent de groene woonhof in het hart zich naar de zon en ontstaan verspringende dakvlakken met natuurdaktuinen. De tussen de hof en het plein gelegen woningen aan de noordzijde profiteren extra van de hof door toevoeging van terrasruimte aan de galerij op de zonzijde. De doorzonwoonkamers combineren zo het uitzicht op het centrum met het genieten van de zon. Ook bij gebouw F is de parkeergarage halfverdiept en liggen de individuele bergingen centraal in het gebouw op de begane grond, rondom omsloten door appartementen.

Gezond en duurzaam woonmilieu

In het ontwerp is maximaal ingezet op een duurzame, klimaatadaptieve, natuurinclusieve en gezonde woon- en leefomgeving. Groene daken, buitenruimtes en gevels gaan hittestress tegen en zorgen voor vertraging en berging van regenwater. Het ontwerp van MAAK space voorziet in een grote verscheidenheid aan soorten beplanting gecombineerd met schuil- en nestmogelijkheden. Dit komt de biodiversiteit in het gebied ten goede. Een goed geïsoleerde gevelschil, passieve zonwering en intelligente installaties minimaliseren de energievraag. De benodigde energie komt uit duurzame bronnen die op de locatie aanwezig zijn: zon (pv-panelen), bodem (warmte-koudeopslag) en oppervlaktewater (aquathermie). Aantrekkelijke groene collectieve ruimten rond en in de gebouwen nodigen uit tot sociale interactie. Voorzieningen voor elektrische (deel)auto’s worden opgenomen in het plan. Eenvoudig toegankelijke fietsenbergingen en de aansluiting op wandel- en fietsroutes in het centrum stimuleren bewegen.

Lees meer over Centrum-Zuid