MIX architectuur ontwerpt totaalvisie voor landschappelijke woonbuurt met 132 duinwoningen

3 februari 2023 Duurzaamheid, Landschappelijk wonen, Oplevering, Woningbouw

De unieke landschappelijke ligging en het samenspel tussen landschap en architectuur geven de nieuwe woonbuurt Finest of Ockenburgh in Kijkduin een uniek karakter. De duurzame woonbuurt is volledig ontworpen vanuit de interactie met natuur en landschap. De verschillende woningtypen passen elk op hun eigen wijze in het nieuwe landschap. Met de oplevering van het openbaar gebied aan de gemeente is de woonbuurt begin dit jaar voltooid.

MIX architectuur maakte de totaalvisie voor Finest of Ockenburgh in intensieve samenwerking met opdrachtgever Synchroon, landschapsontwerper Stijlgroep en gemeente Den Haag. Constructeur is IMd Raadgevende Ingenieurs en aannemer Giesbers Rotterdam realiseerde het project. Infrasoil is verantwoordelijk voor advies en uitvoering met betrekking tot de openbare ruimte.

Finest of Ockenburgh ligt tegen de kust van Kijkduin, op de overgang tussen het open buitenduingebied en het beboste binnenduingebied. Het driehoekige plangebied is aan twee zijden omsloten door een beboste duin van formaat. Een bomenstrook is een heldere begrenzing aan de derde zijde. De beschutte ligging geeft de plek een unieke intimiteit; het omliggende groen zet de toon.

Duinen zijn overal voelbaar

De 132 woningen zijn ontworpen vanuit interactie met natuur en landschap. Door het landschap via groene stroken verder het plangebied in te laten stromen is de natuur overal te beleven en zijn de duinen voelbaar. De zorgvuldige verkaveling zorgt ervoor dat iedere woning optimaal op de zon en het landschap is georiënteerd. De drie unieke basistypen voegen zich op hun specifieke plek naar de interactie met het landschap. Zo nestelt de randbebouwing (appartementen en duinrandwoningen) zich ontspannen in de duinen. Kenmerkend voor de parkbebouwing is juist de natuurlijke overgang tussen de tuinen en het openbare groen met het asymmetrische wegprofiel. De tuinen van deze woningen zijn een meter opgetild en omzoomd met een lage haag. Dit zorgt van binnenuit voor zichtlijnen en connectie met het omringende landschap met behoud van privacy. Van buitenaf creëert het een mooie overgang (zonder hoge schuttingen) tussen het landschap en de tuinen.

Alle typologieën in één architectuurhandschrift

De appartementen en duinrandwoningen kennen een strakke architectuur die contrasteert met de grillige duinrand. De samenhang in deze duinbebouwing omarmt de parkbebouwing in het midden. De architectuur van de duinparkwoningen is juist informeler en minder contrastrijk met de natuur. Zowel het programma als de bouwvolumes kennen meer variatie door een combinatie van vier- en tweekappers. Door de architectuur van de diverse typologieën in één handschrift uit te werken ontstaat een sterke eenheid met interessante nuances.

Transparante appartementen tegen de duinrand

De vijf appartementengebouwen liggen als eenduidige, transparante paviljoens tegen de duinrand. Ze maken gebruik van het natuurlijke hoogteverschil. Een stoere plint met robuuste natuursteen sluit direct aan op de duin en vormt zo samen met het talud een stevig basement. In de plint zijn de entree en het parkeren gepositioneerd. Hierboven – op de woonverdiepingen – opent het gebouw zich naar de zon en het landschap. Grote terrassen zijn geïntegreerd in de bouwmassa. De horizontale belijning geleedt het gebouw en zorgt voor een open en lichte uitstraling.

Duinrandwoningen nestelen zich in de omgeving

In de andere duinzijde is een reeks kleinschalige, geclusterde duinrandwoningen genesteld. De stilistische, transparante villa’s rusten eveneens op een stoere, natuurstenen plint met ruimte voor de entree, het parkeren en de berging. Rondom de bouwmassa’s blijft de duin zichtbaar en omarmt zo de woningen. De lichte bouwmassa met grote vensters, strakke lijnen en heldere gebaren vormt een mooi contrast met de stevige plint. Grote overstekken zorgen voor passieve zonwering in de zomer. Het woonniveau op de eerste verdieping sluit direct aan op de eigen bostuin tegen de duinhelling en is aan de andere zijde georiënteerd op de nieuwe woonbuurt.

Duinparkwoningen met privacy en maximale natuurbeleving

In het duinpark tussen het groen liggen gebogen woonstraatjes die de duinparkwoningen met elkaar verbinden. De straatjes geven doorzichten richting de duinen én de bosrand. De woningen in het duinpark zijn geclusterd in kleinschalige volumes van twee of vier woningen. Door de opgetilde tuinen ontstaan extra hoge woonverdiepingen met verschillende indelingsmogelijkheden. Aan de tuinzijde heeft iedere woning een aangebouwde veranda. Bij de duinparkwoningen is passieve zonwering gerealiseerd door middel van houten lamellen.

De bergingen aan de straatzijde vormen een integraal onderdeel van het woningontwerp. De entreezone vormt met parkeren op eigen erf en de geïntegreerde bergruimte een belangrijke onderdeel van de architectuur. Sculpturale volumes met geïntegreerde (dak)terrassen, heldere lijnen en strakke vensters vormen mooie ensembles in het landschap.

Meer over Finest of Ockenburgh