MIX architectuur ontwerpt levendig stadsblok in Rotterdam Crooswijk

6 december 2023 Projectnieuws, Rotterdam, Sociale woningbouw, Stedelijk wonen, Utiliteitsbouw, Woningbouw

In Rotterdam Crooswijk komt een nieuw stadsblok ontworpen door MIX architectuur. Tamboer II bestaat uit twee deelprojecten en omvat twee supermarkten, een parkeergarage en 135 woningen rond een groene binnenhof. Het ontwerp is een herinterpretatie van het Rotterdamse stadsblok en vergroot op verschillende manieren de leefbaarheid in de buurt.

MIX architectuur ontwierp de nieuwe gebouwen die samen met bestaande bebouwing een nieuw stadsblok vormen tegenover het Schuttersveld. Tamboer II bestaat uit twee delen. In opdracht van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder zijn 51 appartementen ontworpen. Het andere deelproject heet Hofkwartier en bestaat uit 84 koopappartementen met binnenhof, een parkeergarage, twee supermarkten en een inpandige expeditiestraat. Opdrachtgever hiervan is Jumbo Supermarkten bv en Niersman bv. Baljon Landschapsarchitecten ontwierp de groene binnenhof die boven de supermarkten ligt.

Verbeteren leefbaarheid

De leefbaarheid in Crooswijk wordt met het ontwerp van Tamboer II op verschillende manieren verbeterd: de openbare ruimte wordt veiliger en groener, er komen meer voorzieningen en het woonprogramma wordt eigentijds en inclusiever.

Door de gevellijn van de nieuwbouw aan de drukke en smalle Pijperstraat naar achteren te plaatsen, ontstaat ruimte om de straat te verbreden; fietsers worden van de trambaan gehaald en krijgen een eigen rijstrook. Verder ontstaat door de aanleg van groene geveltuinen een rijker gevelbeeld, zowel voor bewoners als voor voorbijgangers.

Aan de westzijde komt een commerciële plint met twee supermarkten met entree aan de Crooswijkseweg. Deze nu nog ontbrekende voorzieningen zorgen voor gemak én levendigheid in de buurt.

Boven de supermarkten komen vijf woonlagen met koopappartementen rond een intieme en beschutte groene binnenhof. Dit deel met koopappartementen gaat aan de oostzijde naadloos over in het deel met sociale huurappartementen. Van deze huurwoningen zijn 4 vijfkamerwoningen ontworpen voor gezinnen met een rolstoelgebonden gezinslid. Het stadsblok is een inclusieve woonomgeving die aansluit bij diverse woonbehoeften.

Connectie met de stad

Het nieuwe stadsblok haakt architectonisch aan bij aanwezige kwaliteit in de buurt: gedetailleerde, vooroorlogse baksteenarchitectuur. Het koop- en huurdeel krijgen beide dezelfde uitstraling en kwaliteit. De metselwerkgevels worden uitgevoerd in een gemêleerde rode steen en zijn met aandacht ontworpen. Dit zie je terug in verbijzonderingen zoals verdiepte rollagen, terugliggende accentvlakken, Braziliaans metselwerk en verticale raamopeningen die aansluiten op de architectuur in de omgeving. De hoeken worden verbijzonderd door een expressieve afschuining van de begane grond.

Door de hoofdentree van de appartementen traditioneel op deze hoeken te plaatsen wordt de connectie met de stad verder versterkt. Om deze reden hebben de woningen op de begane grond hun entree ook aan de straatzijde. De woningen op de verdiepingen worden ontsloten via een galerij aan de binnenzijde die uitkijkt op de groene binnenhof.

Gevels met Crooswijkse identiteit

De lange gevels van de supermarkten worden niet blind en anoniem, maar zijn ontworpen met behoud van levendigheid in de wijk. De signing bestaat uit architectonische middelen, zoals keramische tegeltableaus die alledaagse producten uit de supermarkt laten zien. Verder zijn er in de gevel geïntegreerde, houten zitplekken en gevelgroen. Het samenspel van al deze elementen verzacht en begeleidt de zijgevels. De speedgates van de parkeergarage en expeditiestraat krijgen een art punch die refereert aan Rotterdam en de wijk Crooswijk.

Natuur- en belevingswaarde

Ook in deze stedelijke woonomgeving zijn natuurinclusieve maatregelen integraal onderdeel van het ontwerp. Geveltuintjes en een binnenhof met heesters, bodembedekkers, kruiden, bomen en klimgroen versterken de belevingswaarde en bieden voedsel en onderkomen aan insecten en vogels. In de gevels worden vogel- en vleermuiskasten geïntegreerd.

Appartementen nu in verkoop

Het grootste deel van de oorspronkelijke panden op de Tamboer-locatie was van zeer slechte kwaliteit, had geen toekomstwaarde meer en is gesloopt. De verwachting is dat aannemer Niersman in het tweede kwartaal van 2024 start met de nieuwbouw. De Hofkwartier-appartementen gingen recent in verkoop. Constructeur van het plan is Bogaards constructiebureau.

Lees meer over Rotterdam Tamboer