MIX architectuur en Bouwbedrijf van Ree geselecteerd voor nieuw hart ‘De Veenderij’.

3 september 2018 Projectnieuws, Tenders, Woningbouw

Een interessante pleinwand op alle schaalniveaus.

De appartementen vormen samen een gevarieerde pleinwand aan het HART van de Veenderij. Ze zijn een integraal onderdeel van het achterliggende bouwblok en vormen aan de zuidzijde een markant en sfeervol “decor” van de pleinruimte aan het water. Door de schaal van de omliggende ruimte is het belangrijk dat de pleinwand op verschillende schaalniveaus interessant blijft. Op afstand zorgt de contour met variatie in bouwhoogte en kapvormen voor een boeiend spel. Wanneer je dichterbij komt ontvouwt zich een nieuwe laag en is het spel in de diepte van de gevel goed waarneembaar met overdekte terrassen aan het plein. Een tijdloze baksteenarchitectuur.

Naar Project