In Krimpen aan den IJssel is als eerste van zes woongebouwen in Centrum-Zuid opgeleverd

24 november 2023 Duurzaamheid, Oplevering, Projectnieuws, Sociale woningbouw, Woningbouw

In Centrum-Zuid in Krimpen aan den IJssel komen zes appartementengebouwen ontworpen door MIX architectuur met in totaal 280 woningen in een waterrijk park. Woongebouw Schweitzer is begin november als eerste opgeleverd. Ontwikkelaar en aannemer Nederlandse Bouw Unie droeg het gebouw over aan woningcorporatie QuaWonen. Een week later ontvingen de nieuwe bewoners de sleutel van hun sociale huurappartement.

Rondom het centrum van Krimpen aan den IJssel worden gedateerde woongebieden getransformeerd tot duurzame, groene woonmilieus. De kracht van de totaalvisie voor Centrum-Zuid is dat bestaande kwaliteiten als het water en het omspoelende landschap langs de randen worden ingezet om het gebied verder vorm te geven. Het waterrijke parklandschap vormt de basis waarbij de zes alzijdige gebouwen op een ontspannen wijze in het landschap staan. Het park verbindt oude en nieuwe gebouwen en legt directe verbindingen met fiets- en wandelroutes. MIX architectuur werkte in nauwe samenwerking met de gemeente, Rho Adviseurs, MAAK space, NBU en Qua Wonen aan deze stedenbouwkundige opzet.

Gevarieerd programma met koop en sociale huur

De zes appartementengebouwen hebben een gevarieerd woonprogramma. Ruim de helft van de 280 woningen is bestemd voor sociale huur. Gebouw A (Schweitzer) is als eerste opgeleverd. De gebouwen B (koop), C en D (beide sociale huur) zijn op dit moment in aanbouw. Gebouw E is in verkoop. Het getrapte gebouw F gaat op een later moment in verkoop en is het sluitstuk van Centrum-Zuid.

Gezond en duurzaam woonmilieu

In het ontwerp van het woongebied is maximaal ingezet op een duurzame, klimaatadaptieve, natuurinclusieve en gezonde woon- en leefomgeving. Groene daken, buitenruimtes en gevels gaan hittestress tegen en zorgen voor vertraging en berging van regenwater. Het ontwerp van MAAK space voorziet in een grote verscheidenheid aan soorten beplanting gecombineerd met schuil- en nestmogelijkheden. Dit komt de biodiversiteit in het gebied ten goede. Een goed geïsoleerde gevelschil, passieve zonwering en intelligente installaties minimaliseren de energievraag. De benodigde energie komt uit duurzame bronnen die op de locatie aanwezig zijn: zon (pv-panelen), bodem (warmte-koudeopslag) en oppervlaktewater (aquathermie). Aantrekkelijke groene collectieve ruimten rond en in de gebouwen nodigen uit tot sociale interactie. Voorzieningen voor elektrische (deel)auto’s worden opgenomen in het plan. Eenvoudig toegankelijke fietsenbergingen en de aansluiting op wandel- en fietsroutes in het centrum stimuleren bewegen.

Meer over Centrum-Zuid