De Vlierlanden in Ommen krijgt woonveld met duurzame, houten woningen

23 juni 2023 Circulaire projecten, Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Projectnieuws, Tenders, Woningbouw

Het team van IJsselland Ontwikkeling, MAAK space, Merosch en MIX architectuur heeft de tender van Gemeente Ommen voor fases 2B en 2C in De Vlierlanden gewonnen. Het winnende ontwerp bestaat uit twintig levensloopbestendige, houten hofwoningen en twaalf starterswoningen. Het duurzame en toekomstbestendige plan Hof van Vlierlanden is goed en gezond voor natuur, klimaat en mensen.

In de Ommense uitbreidingswijk De Vlierlanden staat het buitenleven centraal, hierbij passen veel groen, ruimte en duurzaamheid. De wijk heeft een grote diversiteit aan woningen, woonsferen, openbare ruimte en natuur. Hof van Vlierlanden huisvest twintig levensloopbestendige, houten hofwoningen (kavel 2B) en twaalf starterswoningen in twee rijen (kavel 2C). Gemeente Ommen kende het ingediende ontwerp het maximale aantal punten toe voor de onderdelen ‘Stedenbouw, beeldkwaliteit en architectuur’ en ‘Duurzaam bouwen’. In het beoordelingsrapport schrijft de gemeente dat ‘het ontwikkelvoorstel in (bijna) alle opzichten de standaard overtreft voor stedenbouw, beeldkwaliteit en architectuur en op veel onderdelen verrast’. Verder prijst de beoordelingscommissie het ‘complete pakket aan maatregelen voor natuurvriendelijk bouwen en klimaatadaptie dat veel verder gaat dan de huidige wetgeving’.

Onthaasten, ontdekken en ontmoeten in de groene hof

Hof van Vlierlanden is een centrale, groene plek in de wijk waar landschap, natuur en recreatieve functies bij elkaar komen. Het hart van het plan is een bijzonder wooncluster rond een weelderige, kleurrijke, natuurlijke hof. Via brede doorgangen spoelt het groen van de hof het park in en andersom. Aan een slingerend pad liggen diverse plekken die activiteiten stimuleren gericht op onthaasten, ontdekken en ontmoeten.

In het landschapsontwerp is erg veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Er wordt onder meer voorzien in voedsel- en schuilgelegenheid voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Bomen, heesters en kruidendaken vergroten de wateropnamecapaciteit en gaan hittestress tegen. Wadi’s zorgen voor opvang en infiltratie van regenwater.

Duurzaam bouwen met biobased materialen

De hof- en starterswoningen worden uitgevoerd als NOM-woning (nul op de meter) en zijn ontworpen in houtskeletbouw. De gevels van de hofwoningen worden ook uitgevoerd in hout. Dit zorgt naast langdurige CO2-opslag in het hout ook voor een lichtere constructie en dus een lichtere fundering. De gevels en daken worden geïsoleerd met biobased vlasvezelisolatie. De platte daken worden uitgevoerd als natuurdak en bruin dak. Ze verlagen hittestress, vangen regenwater op en dragen bij aan meer biodiversiteit.

Kleinschalige bebouwing rond een collectieve groene hof

Rondom de hof komen twintig levensloopbestendige, houten hofwoningen; je woont er in sterke verbinding met het omliggende landschap en met elkaar. De woningen hebben een geborgen privébuitenruimte, die op een natuurlijke manier overgaat in de gemeenschappelijke hof. Aan de buitenzijde kijken de hofwoningen breed uit op de landschappelijke omgeving. De woningen aan de parkzijde hebben voor de woning een geïntegreerde veranda. Zo wordt de unieke situatie in het groene gebied optimaal benut en kunnen bewoners maximaal genieten van het park. Door een wisselend spel van opbouwen overheerst in de hof een intiem en kleinschalig karakter. Grote overhoekse raampartijen versterken het contact met de binnentuin.

Dorps wonen aan het park

De starterswoningen staan aan de rand van het park en passen in het dorpse straatprofiel. De twee rijen presenteren zich elk als één villa met een heldere en eenvoudige hoofdvorm. Verspringende goothoogtes en gemetselde dakkapellen die het dakvlak doorbreken, zorgen voor variatie binnen de totaalsculptuur. Zo wordt het volume niet slechts een optelsom van individuele rijwoningen. Grote overhoekse raampartijen zorgen voor bijzondere hoekaccenten. De entreezone is zorgvuldig vormgegeven in één houten gebaar. De kap die gedeeltelijk doorschiet zorgt voor extra plastiek in de gevel en biedt ruimte aan een veranda.

Lees meer over Hof van Vlierlanden