De start van de bouw van Eureka! is weer een nieuwe stap in de stadstransformatie van Breda

1 december 2022 Klimaatadaptieve projecten, Projectnieuws, Sociale woningbouw, Start bouw, Stedelijk wonen, Woningbouw

Na de voorbereidende werkzaamheden aan de fundering en keldervloer was het 1 december tijd voor het officiële sein ‘start bouw’ van plandeel Central van Eureka! In Breda. In de nieuwe woonbuurt dicht bij het historische centrum komen maar liefst 300 woningen. In Eureka! sluiten de stedelijke uitdagingen verdichting en vergroening elkaar niet uit; ze gaan juist nauw samen en voegen zo een kwalitatief woongebied toe aan de stad.

De nieuwe stadswijk Eureka! ligt ten noorden van het historische centrum van Breda, op loopafstand van het station. De locatie is nu nog een ontoegankelijk, afgesloten industrieterrein dat de doorstroom in de stad belemmert. De nieuwe stadsbuurt opent zich en vormt met autovrije, groene routes en plekken een verbindende schakel tussen buurten, parken en mensen.

Onmiskenbare eenheid

Stedenbouw, landschap en architectuur zijn integraal onderdeel van het ontwerp. Er is een natuurlijke gradiënt in de bebouwing en het landschap. Laag en toegankelijk aan de randen en hoger en gericht op interactie in het centrale hart. De diverse soorten woningen zijn samengebracht in grote sculpturen die zijn geboetseerd naar de locatie. Ze verschillen in vorm en afmeting, maar vormen toch onmiskenbaar een eenheid.

Groen stimuleert woonkwaliteit

Het groen rondom en bij de entrees van Eureka! neemt bezoekers mee de wijk in. Begroeiing en paden hebben diverse nuances en gaan bijna ongemerkt over van intiemere woonstraatjes in het groen naar het natuurlijke centrale plein dat ontmoeting, natuurbeleving, ontspanning en spelen stimuleert. Niet alleen in de openbare ruimte wordt flink ingezet op het vergroenen, dit gebeurt ook in de bebouwing. Je ziet het terug in de vorm van geïntegreerde plantenbakken, groene daken, begroeiing van gevels en een groene invulling van de hoven. Dit verrijkt de biodiversiteit in de stad en maakt Eureka! vooral ook een heel fijne plek om te wonen.

Stadstranformatie Breda

De planlocatie (het voormalige Euretco-terrein) beslaat ruim 3,4  hectare. Projectontwikkelaars en bouwers Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas-Jacobs kochten de locatie in 2016. Eind 2018 is het haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het terrein afgerond. In nauwe samenwerking met gemeente Breda zijn de ontwikkelplannen verder uitgewerkt. Eureka! is onderdeel van de grootschalige stadstransformatie Crossmark; de Spoorzone van Breda (circa 149 hectare) verandert van industriecomplex naar een compleet nieuw stadsdeel. Centraal in de ontwikkelingen ligt het nieuwe station van Breda.

Lees meer over Eureka!