Team met MIX architectuur wint tender duurzame, natuurinclusieve woningen in Dongen Noorderbunder

Team met MIX architectuur wint tender duurzame, natuurinclusieve woningen in Dongen Noorderbunder

21 juni 2024 Circulaire projecten, Duurzaamheid, Houtbouw, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Tenders, Woningbouw

Janssen de Jong Projectontwikkeling (JJPO), Revolve Development, MIX architectuur, MAAK space en Merosch hebben samen de tender van Gemeente Dongen voor circa 150 woningen in Noorderbunder gewonnen. Het team gaat een deel van de duurzame en natuurinclusieve nieuwbouwwijk aan de noordwestkant van Dongen ontwerpen en realiseren. In de wijk komen in samenwerking met woningcorporatie Casade in totaal maximaal 300 (deels houtbouw)woningen, zowel (sociale) huur als koop in verschillende prijssegmenten.

Gemeente Dongen nodigde na een voorselectie een aantal marktpartijen uit om met een visie te komen voor Noorderbunder. Op basis van twee woonvelden, representatief voor het hele plan, maakten zij hun visie concreet. De gemeente beoordeelde de visie van JJPO, Revolve, MIX, MAAK en Merosch uiteindelijk als beste op onder meer ruimtelijke kwaliteit, natuurinclusief en biobased bouwen, klimaatadaptatie en samenwerking. Het team gaat de komende periode alle uitgangspunten van de visie helder uitwerken in een integraal plan voor Noorderbunder, samen met de gemeente en Casade.

Unieke visie voor Noorderbunder

Op basis van de kernwaarden samen leven, natuurpositief en duurzaam wonen presenteerde het tenderteam een unieke visie die verbindingen legt met het verleden, de omgeving en een duurzame toekomst. Inspiratie is de bestaande landelijke bebouwing in Dongen, waar gebouwen vaak geclusterd in het landschap liggen, een herkenbare contour hebben en omzoomd zijn door groene hagen, bomen en sloten. Het kleur- en materiaalgebruik is ingetogen met een natuurlijke uitstraling.

Landschap als natuurlijke verbinder

Het landschap spoelt rondom alle woonvelden binnen de wijk en verbindt mensen met elkaar en met het landschap. Door op verschillende schaalniveaus, zowel binnen als buiten de woonvelden, verbindingen te leggen versterkt het ontwerp de sociale cohesie. Het creëert bewuste beleving van de seizoenen en verbondenheid met de directe omgeving.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

In de wijk worden (lokale) biobased bouw- en isolatiematerialen toegepast. Ee deel van de woningen wordt in hout gebouwd, waarvan een deel modulair. Alle woningen zijn in de basis energieneutraal. Groen op daken, aan gevels en in tuinen en de openbare ruimte geeft ruimte aan flora en fauna. Verder vangt het groen water op en biedt het schaduw ter voorkoming van hittestress.

Samenwerkingsovereenkomst

Janssen de Jong, Gemeente Dongen en Casade tekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst. Ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling trekt voor dit plan samen op met de duurzame conceptontwikkelaar Revolve Development. MIX architectuur (architectuur en stedenbouw) en MAAK space (landschapsarchitectuur en biodiversiteit) zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Merosch is aangehaakt voor het duurzaamheidsadvies.

Het kernteam wordt in de vervolgfasen van ontwerp en realisatie versterkt met onder meer Studio dVO (omgevingspsycholoog), Cocosmos (event- en participatie-expert), Vastgoedregisseur (CPO- en co-creatie-expert), Juli Advies (adviseur geluk en gezondheid), Goudappel (verkeers- en mobiliteitsadviseur), Area of People (platform sociale cohesie), Van den Bosch Makelaars (marktadviseur), Burgerberaad van 30 Dongenaren, Janssen de Jong Bouw (hoofdaannemer) en New Horizon (leverancier circulaire materialen).

Het bouwrijp maken van het terrein begint dit jaar nog. De verwachting is dat de bouw van de eerste woningen half 2025 van start gaat.