Relatie met het landschap maakt ‘gewone’ woning bijzonder

17 februari 2023 Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Landschappelijk wonen, Woningbouw

In de Arnhemse Vinex-wijk Schuytgraaf komt de nieuwe woonbuurt Ent met 56 door MIX ontworpen woningen. Zorgvuldig vormgegeven overgangen en een natuurinclusieve aanpak maken van de ‘reguliere woningen met tuin’ een bijzondere bosrijke woonbuurt met een heel eigen sfeer. De verschillende woningtypes gaan allemaal op hun eigen manier een relatie aan met het landschap.

In opdracht van ontwikkelaar VanWonen werkte MIX samen met landschapsontwerper MAAK space aan het ontwerp van Ent. De verkoop van de woningen startte eind 2022 en de gemeente verleende begin februari de omgevingsvergunning. Naar verwachting kan de bouw van de woningen dus in het tweede kwartaal van 2023 beginnen. Oplevering staat voor het eerste halfjaar van 2024 op de planning.

Tussen uiterwaarden en bos

Woonbuurt Ent ligt in de noordoosthoek van Schuytgraaf. Dit deel van de wijk heeft een relatief lage dichtheid. Aan de noordzijde liggen de Nederrijn, Rijndijk en groene uiterwaarden. Een populierenbos, grote weide en waterpartij liggen aan de oostzijde van het plangebied. De woonsfeer ‘wonen in het bos’ sluit helemaal aan bij deze omgeving. Binnen het plangebied komen boswoningen, bospatio’s en boskavels; ieder type is op zijn eigen manier verbonden met het landschap.

Op drie manieren wonen in het bos

Op de boskavels komen vrijstaande woningen en tweekappers in een groene setting. De overzichtelijke tuinen met losse beplanting, natuurlijke erfafscheidingen en bomen op de kavels dragen bij aan de groene uitstraling van de buurt.
Het introverte karakter typeert de bospatio’s, die samen een ensemble rond een collectieve, groene ruimte vormen. Parkeren gebeurt in een parkeerkoffer in het groen.
De boswoningen zijn geclusterd in blokjes met een vrije ligging in en oriëntatie op het groen. De rijwoningen liggen als sculpturale eenheid in de collectieve groene ruimte. Er is extra aandacht voor landschappelijk ingepast parkeren.

Zorgvuldig vormgegeven overgangen

Alle woningtypen hebben een zorgvuldig ontworpen overgang van privé naar openbaar, van gebouw naar landschap. De vrijstaande, patio- en twee-onder-een-kapwoningen zijn in de basis abstracte, gemetselde volumes zonder dakoverstek. Deze woningen hebben één duidelijk accent: de houten voorgevel met een royale, houten pergola die de contour van de gevel volgt. Op den duur wordt de pergola steeds natuurlijker door de klimmende begroeiing. De rijwoningen aan de rand van het plan zijn als sculpturaal volume vormgegeven met aan de voorzijde een aangekapte berging. De rijwoningen zijn bekleed met donkere, houten geveldelen en hebben een aantal lichtere accentvlakken.
Door binnen Ent te spelen met de nokrichtingen ontstaat een informeel plan waarin de woningen zijn vormgegeven als abstracte volumes met één duidelijk accent. Zowel bij de gemetselde als houten woningen is op belangrijke hoeken in het stedenbouwkundige plan een zogenoemde ‘kijker’  naar het landschap geplaatst: een riante dakkapel over twee verdiepingen. Behalve in vormgeving is er ook samenhang in de gekozen materialen en kleuren. De lichte, natuurlijke materialen sluiten aan bij het landschappelijke karakter van Ent.

Woonveld met natuur en biodiversiteit

Natuurinclusiviteit is een integraal onderdeel van het ontwerp van Ent. De erfafscheidingen zijn mee-ontworpen en bestaan uit wilde, gemengde hagen en bomen. In het gebied vind je veel bes- en vruchtdragende planten en de platte daken krijgen een natuurdak met kruiden en grassen. Deze grote diversiteit aan beplanting voorziet in voedsel en schuilmogelijkheden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. In de woningen worden vogel- en vleermuiskasten geïntegreerd en insecten krijgen extra schuilmogelijkheden in een insectenhotel. De halfverharde parkeerplaatsen en wadi’s dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de wijk én ondersteunen een duurzame waterhuishouding.