Laanwoningen in Middelburg Essenvelt krijgen duurzame hemelwateropvang en rijke kruidendaken

26 oktober 2022 Duurzaamheid, Klimaatadaptieve projecten, Woningbouw

Voor de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg ontwierp MIX architectuur 46 laanwoningen. Omdat de laanvilla’s in een duurzame wijk liggen, in een mooie groene setting, is extra ingezet op  een duurzaam, klimaatbestendig en natuurinclusief ontwerp.

Elke woning krijgt een ondergronds buffervat om 5.000 liter regenwater op te kunnen vangen. Dit water kunnen bewoners gebruiken voor de tuinsproeier, de wasmachine of het toilet. Verder krijgen alle woningen een groen dak. Er kunnen grassen, kruiden of struiken op het dak komen, maar ook zand, grind, schelpen of combinaties hiervan. De essentie is dat de biodiversiteit en bestaande natuur in de omgeving van het dak worden versterkt of verrijkt. Ook vermindert een kruidendak hittestress en biedt het extra isolatie. De extra aandacht voor duurzaamheid, klimaat en natuur krijgt verder vorm door onder meer pv-panelen, nest- en schuilmogelijkheden voor vogels en kleine zoogdieren, groene erfafscheidingen en duurzaam geproduceerde materialen.

Ensemble van unieke villa’s

De riante kavels liggen aan een ruim opgezette laan in de wijk Essenvelt. De laanvilla’s met sculpturale bouwmassa’s vormen de basis voor een gevarieerd straatbeeld. De gevarieerde bewerking maakt dat elke villa een unieke uitstraling en indeling krijgt. Geïnspireerd door tijdloze Hollandse baksteenarchitectuur is een rijk assortiment ontworpen; elke villa is uniek en past tegelijk goed in het totale ensemble. Een subtiel spel van baksteenaccenten en verspringende, verdiepingshoge kozijnen geven de woningen detail en allure. Door het toepassen van duurzame materialen die mooi oud worden en het mee-ontwerpen van flexibiliteit ontstaat een prettige en duurzame woonomgeving voor nu en in de toekomst.

Overgang tussen stad en landschap

Woonwijk Essenvelt is de duurzame afronding van de zuidwestelijke stadsrand in Middelburg-Zuid. In plaats van een scherpe grens wordt Essenvelt een overgangsgebied waar stad en landschap elkaar ontmoeten. Er is daarom veel aandacht voor de relatie tussen het groen in de wijk en het buitengebied. Er is meer en gevarieerder groen dan in Middelburgse nieuwbouwwijken gebruikelijk is. MIX architectuur maakte het ontwerp van de 46 laanwoningen in opdracht van OntwikkelingsCombinatie Essenvelt (AM Zeeland, Novaform Vastgoedontwikkelaars en Stevast Ontwikkeling). Een groot deel van de woningen is inmiddels verkocht of onder optie. Aannemer De Kok Bouwgroep start naar verwachting in Q2 van 2023 met de bouw.