Kampen De Terpen: van ontwerpfestival tot oplevering

20 oktober 2022 Oplevering, Projectnieuws, Woningbouw

In De Terpen in Kampen zijn de 45 woningen die MIX architectuur ontwierp inmiddels allemaal opgeleverd. De Terpen ligt in de Kampense wijk Het Onderdijks. Het door water omzoomde woongebied bestaat uit verschillende woonbuurtjes waarvan De Dorpsterp de grootste is.

Omwonenden en potentiële bewoners werden al in een vroeg stadium bij het proces betrokken. Tijdens een ontwerpfestival spraken zij met elkaar over hoe een aantrekkelijke woonbuurt eruitziet. De uitkomsten van het ontwerpfestival resulteerden in een top 10 van randvoorwaarden over hoe bijvoorbeeld omgegaan wordt met landschap, de nieuwe buren en duurzame ambities. Stedenbouwkundige, gemeente, ontwikkelaars en architecten hebben dit vervolgens verder uitgewerkt tot een beeldregieplan, de leidraad voor het ontwerp van de woningen en buitenruimten van De Terpen.

Gezamenlijk wonen aan de brink

MIX architectuur maakte het ontwerp voor De Dorpsterp. Hier zijn de woningen op een speelse wijze aan een woonerf geplaatst. Het woonerf is op twee plaatsen ingericht als dorpsbrink, een plaats voor verblijf, ontmoeting en ontspanning. Alle woningen staan aan het centrale woonerf. Een privacystrook of kleine voortuin, omgeven door een haag, vormt de overgang van openbaar naar privé. Via informele stegen en paden is er vanaf de brink contact met het omringende groen, gelegen tussen de verschillende terpen in het woongebied.

Verschillen en samenhang

Het motto op De Dorpsterp is ‘eenheid in verscheidenheid’. Dit geldt zowel voor de bebouwing als de openbare ruimte, de collectieve erven en de vormgeving van de erfgrenzen. De architectuur en het kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing kennen verschillen, maar hebben wel een eigen dorpse samenhang. De bakstenen gevels in op elkaar afgestemde kleuren, van lichtbruin tot donkerrood, passen bij de dorpse sfeer. Die sfeer wordt versterkt door contrasterende kleuraccenten, zoals een wit of zwart gekeimde gevel, en contrasten in volume en bouwhoogte.