Hilde voltooit PEP en is architect!

21 maart 2024 Educatie, Team, Werken bij MIX

MIX’er Hilde van de Pol heeft succesvol haar PEP afgerond en dat betekent dat zij zich architect mag noemen. Nou, bijna dan: de inschrijving in het architectenregister is aangevraagd. PEP staat voor Professioneel Ervarings Programma en is een tweejarig traject dat zich richt op professionele en persoonlijke groei in het vak. De periode bestaat uit studie en praktijkervaring.

Tijdens een MIX-lunchlezing heeft Hilde wat meer verteld over het PEP-traject en enkele van haar observaties. In de PEP draait het om reflecteren op en kennis opdoen over een diversiteit aan thema’s binnen het vakgebied. Het PEP-programma biedt moduledagen aan die bestaan uit lezingen, workshops en projectbezoeken. Hilde deed verder ervaring op in de praktijk, eerst bij een architectenbureau in Veenendaal en sinds 2022 bij MIX architectuur.

Breedte van het vak leren kennen

Een PEP-traject beslaat veel onderwerpen en is vanzelfsprekend heel erg breed. Hilde: “Het ene onderwerp sprak me persoonlijk meer aan dan het andere, maar ik vind het wel heel belangrijk om meer te leren over de gehele breedte van het architectenvak.”

Deze mooie mijlpaal verdient bloemen, een cadeau en natuurlijk applaus van trotse collega’s. Goed gedaan, Hilde!