Dorpse variatie

  • Plaats Woudenberg, Zeghezoom
  • Realisatie 2020
  • Opgave Totaalopgave voor een buurtschap met 18 woningen
  • Opdrachtgever Bemog

Wonen aan de rand van Woudenberg

De nieuwe buurtschap ligt aan de rand van het dorp Woudenberg waar de bebouwing overgaat in landerijen met meanderende landweggetjes, akkers en slootjes. In teamverband hebben we een totaalconcept bedacht waarbij de stedenbouwkundige visie en de architectuur elkaar versterkt.

Los geplaatste huizen in het veld

Het plan ligt op de grens van de nieuwbouwwijk met woonstraten met aaneengesloten bebouwing en de open landerijen. Als overgang is het concept ontstaan om een informele buurtschap te creëren met los geplaatste volumes in een open veld met maximale tuinen en minimale verharding.

Een gevarieerde menukaart

Voor de woningen is een gevarieerde menukaart bedacht. Onder de individuele dwarskappen zijn er veel keuzemogelijkheden in de compositie, kleur- en materiaal en individuele toevoegingen zodat elke woning een eigen karakter krijgt. Qua materiaal wordt er aansluiting gezocht bij de landelijke karakteristiek van de locatie.

Individuele kappen in het veld

Veranda's verbinden de woning met het omliggende landschap

Stapsgewijs je eigen woning samenstellen

In een aantal stappen is het mogelijk om je eigen individuele woning samen te stellen. Door elke woning een eigen individuele kap te geven is het mogelijk om de uitstraling van je eigen huis te personaliseren. Om het plan goed te laten “landen” op de plek zijn er al in de basis een aantal opties meegenomen.

Een gevarieerd palet met een sterke samenhang

De bouw vordert gestaag

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
OpgaveTotaalopgave voor een buurtschap met 18 woningen
OpdrachtgeverBemog
AannemerDe Gilde
ConstructeurGoudstikker de Vries
Realisatie2020