Herenhuizen met keuzevrijheid

  • Plaats Woerden, Waterrijk, Inarihof
  • Realisatie 2009
  • Opgave 52 woningen
  • In samenwerking met JSA
  • Opdrachtgever HeijWaal

Een gevarieerde pandenstad met een collectieve binnentuin

In het stedenbouwkundig plan voor een moderne waterwijk in Woerden heeft West8 ervoor gekozen om elk deel door een andere architect uit te laten voeren. De gewonnen selectie door MIX architectuur resulteerde uiteindelijk in een opdracht voor twee architecten om één bouwblok met een afwisselend gevelbeeld te ontwerpen. Een hedendaagse grachtengordel met een binnenhof. De speerpunten waren: individualiteit, gelaagdheid en detail in de gevels met als tegenhanger collectiviteit op het binnenterrein.

Een uitgebreide toolbox voor een gevarieerd stadsblok

Een aantal specifieke woningen markeren de bijzondere plekken binnen het bouwblok (poortwoningen, hoekwoningen). De ruimte tussen deze woningen wordt wisselend gevuld met smalle (5,4 m, JSA) en brede (6,0 m, MIX) woningen. Bij de brede woningen kunnen de kopers kiezen uit 2 trapposities met bijbehorende indelingen, 3 gevelprincipes en 3 verschillende tinten baksteen. De koper kan vervolgens de gekozen woning nog uitbreiden aan de achterzijde, bovenzijde (extra laag) en onderzijde (verdieping). Een integrale, gebouwde parkeeroplossing is een wezenlijk onderdeel van het plan. Zo blijft zowel de openbare straat als de groene binnenhof gevrijwaard van een grote hoeveelheid blik.

Een collectieve binnentuin als groen hart

Door het parkeren gebouwd op maaiveld onder de woningen te positioneren hebben alle woningen aan de binnenzijde een verhoogd, individueel gebouwd terras met een aanliggende privétuin en een collectieve, autovrije binnentuin. Het collectief wordt nog versterkt door alle hofgevels uit te voeren in een lichte steen.

Een stedelijk blok met gesloten hoeken, gebouwd parkeren en een collectieve binnentuin

Een bijzondere doorsnede met perspectief

De geïntegreerde parkeeroplossing levert een extra kwaliteit op aan de binnen- en buitenzijde. Aan de straatzijde bevindt zich de entree met extra woonruimte. Op de verdieping is het wonen georiënteerd op de privé achterzijde en de openbare voorzijde waarbij het hoogteverschil zorgt voor maximale privacy. Het verhoogde privéterras en halfverhoogde binnentuin versterkt de relatie met de woningen aan de binnenzijde.

Eigentijdse grachtenpanden

De straatwanden zijn opgebouwd uit verschillende individuele stadswoningen. Elke woning heeft een eigen compositie in baksteen (2, 3, 4, en 5-deling van de kozijnen) en een karakteristiek element in de gevel. Geïntegreerde bloembakken, bordessen en omkaderde vensters zorgen voor een prettige variatie. De afgestemde gevelcomposities zorgen voor een mooie samenhang.

Geregisseerde variatie

Voor het plan is een uitgebreide toolbox ontworpen voor zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Daarnaast zijn er nog vele uitbreidingsmogelijkheden ontworpen. Zo heeft een derde van de kopers gekozen voor een vierde laag als optopping. Aanvullende spelregels hebben voorkomen dat er te weinig variatie zou ontstaan.

Een gevarieerd spel tussen vrijheid en samenhang

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
Opgave52 woningen (31 won. MIX, 22 won. JSA)
OpdrachtgeverHeijWaal
AannemerHeijWaal
ConstructeurPromad B.V.
Stedenbouwkundige West 8 Urban Design & Landscape Architecture
FotografenArthur Blonk en MIX architectuur
Realisatie2009