Harmonieuze paviljoens

  • Plaats Barneveld, voormalig Harmonieterrein
  • Realisatie 2011
  • Opgave 12 sociale huurappartementen en 18 koopappartementen
  • Opdrachtgever Woningstichting Barneveld

Paviljoens in het groen

Op het voormalige Harmonieterrein is het bestaande verenigingsgebouw vervangen door twee appartementenvilla’s. De gebouwen staan als objecten in de groenstrook en hebben een alzijdige uitstraling. Door de terugliggende toplaag, de horizontale banden en de open hoeken krijgen de volumes een paviljoenachtige uitstraling en worden hiermee onderdeel van het park.

 

Een efficiënte gebouwopzet met functionele plattegronden

Vanuit een heldere bouwstructuur is een efficiënte parkeerlaag gecombineerd met functionele woonplattegronden. Rondom het veiligheidstrappenhuis bevinden zich de natte cellen zodat aan alle gevels alleen verblijfsruimten liggen.

Een helder concept met een vriendelijke uitstraling

Een gevarieerd spel tussen steen, staal en kozijnen

Projectdetails

Opgave12 sociale huurappartementen en 18 koopappartementen
OpdrachtgeverWoningstichting Barneveld
AannemerKlokBouw
ConstructeurBartels Ingenieurs
Realisatie2011